Open de Nadal

LOCAL DE JOC:

Sala “València Origen dels Escacs” situada en el Complex Esportiu La Petxina.

Passege La Petxina 42 (46009-València)    Veure en Google Maps

 

SISTEMA I RITME DE JOC

Suís a 7 rondes. El ritme de joc serà a 90 minuts més 30 segons d’Increment per jugada

La tolerància per a arribar tard a una partida s’estableix en 30 minuts.

Vàlids per a ELO FIDE-FEDA Standard.

 

DIÁS I HORARIS

  • Ronda 1:         Dia 26 dimarts         16.30 hores
  • Ronda 2:         Dia 27 dimecres    10.30 hores
  • Ronda 3:         Dia 27 dimecres    16.30 hores
  • Ronda 4:         Dia 28 dijous          16.30 hores
  • Ronda 5:         Dia 29 divendres        10.30 hores
  • Ronda 6:         Dia 29 divendres        16.30 hores
  • Ronda 7:         Dia 30 dissabte        10.30 hores

INSCRIPCIÓ:

General 25,00€

Jugadors del C.Sr. Basilio 20,00€

Obert el termini fins al 23 de desembre inclusivament, o aconseguit l’aforament del local.

Via en línia emplenant el següent formulari: ⇒ Formulari d’inscripció

El pagament es realitzarà únicament per transferència al número de compte: ES14 3159 0066 9622 9832 6725

Les dades de la inscripció i el justificant de pagament s’aportaran a través del formulari en línia. No s’inscriurà cap jugador que no haja enviat el justificant de pagament.

Els participants tenen l’obligació de comprovar els llistats que es publicaran en l’enllaç en Info64 fins al dia 22 de desembre.

 

PREMIS:

1r General 250,00 € + Trofeu
2n General 200,00 € + Trofeu
3r General 150,00 € + Trofeu
4t General 100,00 € + Trofeu

1r Sub-2000 FIDE 80,00 € + Trofeu
2n Sub-2000 FIDE 70,00 €

1r Sub-1800 FIDE 60,00 € + Trofeu
2n Sub-1800 FIDE 40,00 €

1r Sub-1600 FIDE 30,00 € + Trofeu
2n Sub-1600 FIDE 20,00 €

1r Més ben Jugador del Basilio Sub-16 100 € i al 2n Més ben Jugador del Basilio Sub-16 50 €  (Estos dos premis no són pagaments en metàl·lic, són una ajuda que donarà el club i es justificarà en concepte de despeses d’allotjaments i/o desplaçaments a campionats d’escacs que s’abonaran contra factures presentades)

1r Més ben Jugador Local. Trofeu

1r Més ben Jugadora Femenina. Trofeu

1r Més ben Jugador +65 anys. Trofeu

Els premis no són acumulables.

Els premis s’entregaran per estricte ordre de classificació segons l’ordre publicat en esta secció.

Als premis  Sub-2000, opten també els jugadors de menys de 1800 i 1600 i així en els successius trams. Es consideren jugadors locals als pertanyents al C.Sr. Basilio i Ciutat Vella.

A tots els premis li l’aplicaran a retenció vigent.

Per a percebre premis s’haurà de ser present a la sala de joc en la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada prèviament i la justificació de la qual siga acceptada per l’organització. No complir amb este requisit pot suposar perdre els drets a premi.

 

PARTICIPACIÓ:

Els participants amb bandera *FIDE per Espanya han d’estar federats. Els participants amb bandera *FIDE diferent de *ESP han de posseir codi *FIDE.

 

BYES:

S’admeten tres Byes de ½ punt a excepció de les dues últimes rondes.

Per a la ronda 1 només emplenant el camp corresponent en el formulari d’inscripció i abans de finalitzar la data límit d’inscripció. Només serà vàlid aquell Bye del qual es reba contestació afirmativa.
Per a resta de rondes, a la sala de joc mitjançant l’imprés corresponent, disponible en la taula arbitral. Els byes se sol·licitaran únicament a l’àrbitre del torneig abans de la primera hora de joc de l’inici de la ronda, per escrit amb el formulari a aquest efecte.

DESEMPATS:
Buchholz eliminant el pitjor resultat
Buchholz total
Sonneborn-Berger
ELO Mig dels Oponents

 

ALTRES CONSIDERACIONS

Les decisions de l’àrbitre principal i de l’organització seran inapel·lables.

Estes bases podran ser modificades a criteri de l’organització en benefici del torneig.

Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, fotos, vídeos, retransmissions, etc).

La vestimenta i neteja personal dels participants serà l’adequada per a un torneig d’escacs, sent potestat de l’organització l’expulsió d’aquell participant que no atenga les instruccions que reba referent a l’organització.

La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes encara que siguen justificades, suposarà la retirada del torneig.

A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.

Tot el no especificat en estes bases es regirà pels reglaments de la  *FIDE o serà resolt per l’organització.

Els participants amb la seua inscripció accepten estes bases.

 

ORGANITZACIÓ

Organitzador: Club Esportiu Basilio

Director de Torneig: Basilio López Mateo

Àrbitre Principal: AI Néstor Echeverria

 

| .. Formulari d’inscripció | .. Inscrits | .. Resultats i Classificació |