Open d’Escacs de nou Centre

DATA, HORARI I LLOC DE JOC:

Dia de joc: El torneig es disputarà el dissabte 24 de juny de 2023. Horari: A les 11.00 hores donarà principi el torneig i l’acte de clausura i lliurament de premis serà a les 19.30 hores aproximadament.

Lloc de joc: Plaça interior de nou Centre.

INSCRIPCIÓ:

La inscripció és gratuïta i per a poder participar s’ha hagut de realitzar la inscripció a través del següent enllaç: http://clubdeportivobasilio.com/ inscripcion-open-nou-centre emplenant tots els camps, excepte els optatius (DNI, Club, ELO i Codi FIDE), abans del 20 de juny o quan l’aforament es complete.

Aquell jugador que una vegada inscrit no poguera assistir a l’esdeveniment, preguem que el comuniquen com més prompte millor per a evitar incompareixençes.

PARTICIPACIÓ:

Podran participar totes aquelles persones que ho desitgen i que puguen optar a qualsevol premi i posseïsquen DNI/NIE a l’efecte de les retencions fiscals.

En cas se ser menor d’edat serà necessari emplenar l’autorització i presentar-la a l’organització abans de l’inici del Open.

Els participants menors d’edat hauran d’aportar el dia del Open l’autorització signada pels pares o tutors, disponible en http://clubde- portivobasilio.com/inscripcion-open-nuevo-centro

SISTEMA I RITME DE JOC:

Sistema: suís a 10 minuts + 3 segons d’increment per jugada. Rondes: 8 Rondes.

El torneig no és vàlid per a ELO

La tolerància per a arribar tard a una partida s’estableix en la caiguda de bandera.

Previsió d’horari, no vinculant:

MATÍ:

1r Ronda: 11.00 hores                    2a Ronda: 12.00 hores

3a Ronda: 12.45 hores                    4a Ronda: 13.30 hores

VESPRADA:

5a Ronda: 16.30 hores                    6a Ronda: 17.15 hores

7a Ronda: 18.00 hores                    8a Ronda: 18.45 hores

SISTEMES DE DESEMPATS:

(1) Resultat particular (2) Major quantitat de Victòries. Les partides guanyades per incompareixença comptabilitzen com a victòria (3) Buchholz eliminant el pitjor resultat

(4) Buchholz total (5) Sonneborn-Berger.

PREMIS:

Classificació General:

1r- Targeta regale de nou Centre de 600 euros i trofeu. 2n- Targeta regale de nou Centre de 400 euros i trofeu. 3r- Targeta regale de nou Centre de 300 euros i trofeu. 4t- Targeta regale de nou Centre de 200 euros i trofeu. 5é- Targeta regale de nou Centre de 100 euros i trofeu.

Independentment de la classificació general s’entregaran trofeus i regals:

  • Als tres primers Sub-16 (nascuts en el 2007 i posteriors)
  • A les tres primeres classificades femenines
  • Al millor Sub-1800 ELO FIDE ràpides
  • Al millor Sub-1600 ELO FIDE ràpides
  • Al millor jugador veterà (+60)

Els premis no seran acumulables.

Regals:

Obsequi per a tots els participants que finalitzen el torneig.

Nou Centre es posarà en contacte amb els guanyadors de les targetes regale per a informar-los del dia de lliurament d’aquestes. Segons la llei i en tractar-se d’un regal és imprescindible tindre les dades dels guanyadors perquè l’entitat bancària puga produir i activar les targetes.

Els premiats hauran de ser presents en el moment del lliurament de premis. Per a recollir el premi en targeta regale hauran de signar el rebut pertinent i presentar el DNI/NIE.

Els premis no podran ser objecte de canvi, alteració, compensació o cessió a petició del/els guanyador/és. Tampoc podran ser canviats per premis en metàl·lic.

En el cas que existisca un error en les dades facilitades pels participants guanyadors que facen impossible la seua identificació i/o localització, o demostre que la seua participació va ser fraudulenta; el promotor quedarà eximit de qualsevol *responsabili- doneu, quedant el seu premi desert.

Els premis estan subjectes a la legislació fiscal vigent, sent a càrrec dels premia- dues la corresponent retenció fiscal.

NORMES DEL TORNEIG

La incompareixença injustificada en finalitzar la primera ronda, significarà la RETIRADA del torneig.

Qualsevol reclamació haurà d’efectuar-se davant els àrbitres, abans del començament de la següent ronda. Iniciada aquesta sense reclamació es perdrà el dret a aquesta.
Donada l’excepcionalitat del local de joc, haurà d’acceptar-se que durant les partides tinguem soroll i la possible megafonia o música que puga haver-hi.
Tot jugador al qual li emeta un so el seu telèfon mòbil perdrà la partida. Es permet portar damunt el telèfon mòbil sempre que estiga apagat.

Tots els participants es vestiran de manera apropiada.

Els participants en el torneig autoritzen i accepten que l’organització dispose del dret a utilitzar quantes imatges, àudios i dades, siguen necessaris per al bon desenvolupament del concurs, incloent-hi la seua difusió en mitjans de comunicació, pàgines web o allí on els organitzadors ho consideren oportú, tant l’any de la celebració del concurs com en anys posteriors.

Les decisions dels àrbitres i de l’organització seran inapel·lables.

L’organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi en aquestes bases fins al moment del començament del torneig.

La participació en el Torneig suposa l’acceptació de les presents Bases. La seua interpretació, així com situacions imprevistes corresponen a l’organització del concurs, sense que sobre la seua resolució càpia cap reclamació.

Per a percebre premis, trofeus i regals s’haurà de ser present a la sala de joc en el moment de la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada prèviament i la justificació de la qual siga acceptada pel director del torneig o, en el seu cas, per l’àrbitre principal.

Per a qualsevol consulta i informació sobre el OPEN poden dirigir-se al telèfon 96.205.73.03

DIRECTOR D’ORGANITZACIÓ I ÀRBITRES:

Basilio J. López Mateo

DIRECCIÓ TÈCNICA

CLUB D’ESCACS CIUTAT VELLA

PATROCINA:

NOU CENTRE

COL·LABOREN:

LES PROVÍNCIES

FEDERACIÓ D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA