Open d’Escacs Nadal. C.D. Basilio.

| .. Formulari d’inscripció | .. Inscrits |


LOCAL DE JOC:

Sala “València Origen dels Escacs” situada en el Complex Esportiu La Petxina.

Passege La Petxina 42 (46009-València)    Veure en Google Maps

 

SISTEMA I RITME DE JOC

Suís a 7 rondes. El ritme de joc serà a 90 minuts més 30 segons d’Increment per jugada

La tolerància per a arribar tard a una partida s’estableix en 30 minuts.

Vàlids per a ELO FIDE-FEDA Standard.

 

DIÁS I HORARIS
Ronda 1:         Dia 2 dilluns             16.30 hores
Ronda 2:         Dia 3 dimarts          10.30 hores
Ronda 3:         Dia 3 dimarts          16.30 hores
Ronda 4:         Dia 4 dimecres        10.30 hores
Ronda 5:         Dia 4 dimecres        16.30 hores
Ronda 6:         Dia 5 dijous             10.30 hores
Ronda 7:         Dia 5 dijous             16.30 hores

INSCRIPCIÓ:

General 25,00€

Jugadors del C.Sr. Basilio 20,00€

Obert el termini fins al 29 de desembre inclusivament, o aconseguit l’aforament del local.

Via en línia emplenant el següent formulari: ⇒ Formulari d’inscripció

El pagament es realitzarà únicament per transferència al número de compte: ES14 3159 0066 9622 9832 6725

Les dades de la inscripció i el justificant de pagament s’aportaran a través del formulari en línia. No s’inscriurà cap jugador que no haja enviat el justificant de pagament.

Els participants tenen l’obligació de comprovar els llistats que es publicaran en l’enllaç en Info64 fins al dia 22 de desembre.

 

PREMIS:

1r General 250,00 € + Trofeu
2n General 200,00 € + Trofeu
3r General 150,00 € + Trofeu
4t General 100,00 € + Trofeu

1r Sub-2000 FIDE 80,00 € + Trofeu
2n Sub-2000 FIDE 70,00 €

1r Sub-1800 FIDE 60,00 € + Trofeu
2n Sub-1800 FIDE 40,00 €

1r Sub-1600 FIDE 30,00 € + Trofeu
2n Sub-1600 FIDE 20,00 €

1r Més ben Jugador Local. Trofeu

1r Més ben Jugadora Femenina. Trofeu

1r Més ben Jugador +65 anys. Trofeu

Els premis no són acumulables.

Els premis s’entregaran per estricte ordre de classificació segons l’ordre publicat en aquesta secció.

Als premis  Sub-2000, opten també els jugadors de menys de 1800 i 1600 i així en els successius trams. Es consideren jugadors locals als pertanyents al C.D. Basilio i Ciutat Vella.

A tots els premis li l’aplicaran a retenció vigent.

Per a percebre premis s’haurà de ser present a la sala de joc en la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada prèviament i la justificació de la qual siga acceptada per l’organització. No complir amb aquest requisit pot suposar perdre els drets a premi.

 

PARTICIPACIÓ:

Els participants amb bandera FIDE per Espanya han d’estar federats. Els participants amb bandera FIDE diferent de ESP han de posseir codi FIDE.

 

BYES:

S’admeten tres Byes de ½ punt a excepció de les dues últimes rondes.

Per a la ronda 1 només emplenant el camp corresponent en el formulari d’inscripció i abans de finalitzar la data límit d’inscripció. Només serà vàlid aquell Bye del qual es reba contestació afirmativa.
Per a resta de rondes, a la sala de joc mitjançant l’imprés corresponent, disponible en la taula arbitral. Els byes se sol·licitaran únicament a l’àrbitre del torneig abans de la primera hora de joc de l’inici de la ronda, per escrit amb el formulari a aquest efecte.

DESEMPATS:
Resultat particular
Nombre de victòries
Buchholz eliminant el pitjor resultat
Buchholz total
Sonneborn-Berger
ELO Mig dels Oponents

 

ALTRES CONSIDERACIONS

Les decisions de l’àrbitre principal i de l’organització seran inapel·lables.

Aquestes bases podran ser modificades a criteri de l’organització en benefici del torneig.

Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, fotos, vídeos, retransmissions, etc).

La vestimenta i neteja personal dels participants serà l’adequada per a un torneig d’escacs, sent potestat de l’organització l’expulsió d’aquell participant que no atenga les instruccions que reba referent a l’organització.

La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes encara que siguen justificades, suposarà la retirada del torneig.

A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.

Tot el no especificat en aquestes bases es regirà pels reglaments de la  FIDE o serà resolt per l’organització.

Els participants amb la seua inscripció accepten aquestes bases.

 

ORGANITZACIÓ

Organitzador: Club Esportiu Basilio

Director de Torneig: Basilio López Mateo

Àrbitre Principal: AI Néstor Echeverria