Open Internacional València Bressol dels Escacs

VALÈNCIA BRESSOL DELS ESCACS
IV TORNEIG INTERNACIONAL

DADES DEL TORNEIG

Premis: 12.000 € + Trofeus
Dies de joc: Del 8 al 16 de juliol de 2023
Organitza: Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana
Local de joc: València-Espanya. Climatitzat
Ritme de joc: 90 minuts més 30 segons per jugada
Sistema de joc: Suís a 9 rondes
Tolerància: 15 minuts de l’hora oficial d’inici
Inscripció:  Formulari d’Inscripció
Terminis: Fins al 5 de juliol.
Pagament:

 • Transferència bancària: IBAN ES29 3159 0066 9722 7028 6228
 • Passarel·la de pagament TPV

No s’inscriurà cap jugador que no haja justificat el pagament.

Quotes d’inscripció:

 • 50 € General.
 • 30 € Jugadors amb llicència FECV.
 • Titulats GM/IM/WGM/WIM lliure de quota.
 • Jugadors FECV de Tecnificació i Pre-Tecnificació lliures de quota.
 • Titulats GM/WGM de qualsevol país o IM/WIM amb bandera FIDE no ESP poden consultar condicions en competiciones@facv.org

Avaluació ELO: FIDE i FEDA i obtenció de Normes de la FIDE

PREMIS

Important:

 • Els premis s’abonen mitjançant transferència bancària i estan subjectes a retenció d’IRPF conforme la legislació vigent.
 • Els jugadors entregaran la documentació referent a pagaments a la FECV abans de 5 dies naturals des de la data de finalització del torneig o, en cas contrari, els premis caducaran.
 • Els pagaments es realitzaran en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la presentació correcta de la documentació per part del jugador premiat.
 • La FECV podrà sol·licitar als premiats aportar còpia del DNI/NIE/Passaport per a poder realitzar el pagament dels premis.

Els premis no són acumulables, excepte els de la Comunitat Valenciana, i s’assignen per ordre de major quantia econòmica. En cas d’igual quantia l’ordre d’assignació serà General, ELO, Edat i Femení. Les categories de ELO són obertes.

Els premis Comunitat Valenciana són per a jugadors amb llicència FECV en vigor.

PARTICIPACIÓ

Els participants amb bandera FIDE per Espanya han d’estar federats. Els participants amb bandera FIDE diferent de ESP han de posseir codi FIDE.

DESEMPATS

S’apliquen en el següent ordre:

 • 1r Més Aparellats (Most paired).
 • 2n Buchholz FIDE menys el pitjor resultat
 • 3° Buchholz FIDE Total
 • 4° ARPO
 • 5° Sonneborn-Berger
 • 6° Resultat Particular
 • 7° Sorteig

CALENDARI I HORARIS

Ronda 1  8 juliol 17:00hs Ronda 4  11 juliol 17:00hs Ronda 7 14 juliol 17:00hs
Ronda 2  9 juliol 17:00hs Ronda 5  12 juliol 17:00hs Ronda 8 15 juliol 17:00hs
Ronda 3 10 juliol 17:00hs Ronda 6  13 juliol 17:00hs Ronda 9 16 juliol 10:30h

BYES:

 • En general, s’admetran 2 byes de ½ punt dins de les 6 primeres rondes.
 • Queda limitat a 1 el número de byes de 0 punts.
 • No s’atorgaran Byes a jugadors convidats amb condicions.
 • Només se sol·licitaran els byes a l’àrbitre del torneig.
 • Sol·licituds de byes per a la ronda 1, només a l’e-mail l’àrbitre del torneig (figurarà en info64). La resta de byes se sol·licitaran fins a 1 hora després d’haver iniciat la ronda, a la sala de joc mitjançant l’imprés corresponent.
 • Es poden sol·licitar la totalitat de byes abans d’iniciar el torneig.

ALTRES CONSIDERACIONS

 1. La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes, encara que siguen aquestes justificades, suposarà la retirada del torneig i pèrdua de drets sobre premis si els obtinguera. El jugador que ja ha sol·licitat un bye de 0 punts no podrà ja justificar una incompareixença.
 2. La FACV es reserva el dret d’inscripció i admissió de jugadors.
 3. La vestimenta i neteja personal dels participants serà l’adequada per a un torneig internacional d’escacs, sent potestat de l’organització l’expulsió d’aquell participant que no atenga les instruccions que reba sobre aquest tema.
 4. Es constituirà un Comité de Competició del torneig format pel director del torneig i dos jugadors.
 5. L’aparellament es realitzarà amb el programa VEGA.
 6. La FECV podrà exercir el dret de no admissió en els pròxims tornejos oberts com el que ací es convoca a aquells jugadors que s’inscriguen i no es presenten, així com aquells que es retiren sense avisar a l’àrbitre, sempre que l’absència no resulte degudament justificada.
 7. Està prohibit tindre en el recinte de joc dispositius electrònics com els mòbils, tauletes, rellotges intel·ligents, etc. Seran aplicable Circular 22/2018: https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf i les Lleis de la FIDE.
 8. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.
 9. Els participants amb la seua inscripció accepten aquestes bases i la Política de Privacitat de la FACV https://www.facv.org/aviso-legal. L’organització prendrà fotos en el torneig per a la seua normal difusió com a notícia, sent possible per als participants manifestar les seues excepcions mitjançant el formulari de contacte de la web en https://www.facv.org/contactar
 10. Els tres primers de la classificació general hauran de ser presents en la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada prèviament i la justificació de la qual fora acceptada per l’organització. No complir amb aquest requisit pot suposar perdre els drets a premi.
 11. Tot el no especificat en aquestes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la FACV, FEDA i FIDE o serà resolt per l’organització.
 12. Un jugador convidat amb condicions per l’organització, ha de jugar excepte circumstàncies excepcionals (força major), com a malaltia o incapacitat. L’acceptació d’una altra invitació o participació en un altre torneig o esdeveniment no es considera un motiu vàlid per a no participar o per a retirar-se.

PROTOCOL PROTECCIÓ Al MENOR DE LA FACV

Els tornejos de la FACV estan subjectes a l’aplicació del “Protocol de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana per a la prevenció, detecció i actuació enfront de l’assetjament i abús sexual” publicat en la pàgina Web de la FACV:          (https://www.facv.org/proteccion-al-menor).