Open Internacional XXXIV Vila De Xàbia

OPEN INTERNACIONAL D’ESCACS
XXXIV Vila De Xàbia
XXXI Mare De Déu De Loreto
Diumenge 3 de setembre de 2023

 

Dia i horari: Diumenge 3 de setembre De 10 a 13.30 h.

Organitzador Comissió de Festes Mare de Déu de Loreto i C.E. Xàbia

Local de joc C / Severo Ochoa (Casal de la Comissió de Festes del port).
Xàbia. Ver en Google Maps

Categoria: Individual. 1 torneig Absolut i 1 torneig Sub 16

Sistema de joc Suís a 7 rondes

Ritme de joc: 7 minuts + 3 segons d’increment per jugada (Fischer)

Avaluació de ELO NO vàlid per a FIDE i FEDA

Torneig NO vàlid per a ELO FIDE i FEDA. Obert a tots els jugadors/as amb i sense ELO, no hi ha límits d’edats per a participar.

Tant les categories de rànquing com les d’edats són tancades als jugadors compresos entre el rang superior i inferior la seua categoria. En cas que un jugador aconseguisca premis en dues categories diferents se li atorgarà el de major quantia econòmica. Si la quantia és la mateixa l’ordre de preferències serà: 1) Rànquing ELO 2) Edat 3) Local 4) Femení.

El temps de demora és de caiguda de bandera des de l’hora fixada com a començament de la ronda 1. Passat aquest temps, aquell jugador que no s’haja presentat davant el tauler perdrà la partida, llevat que l’àrbitre decidisca una altra cosa.

Byes: No hi ha.

5- Sistemes de Desempat: S’aplicaran per ordre prioritari segons la seqüència més a baix detallada
1) Buchholz -1.
2) Buchholz Total.
3) Sonnen
4) Partides guanyades

INSCRIPCIONS
En el correu electrònic: franciscomorato71@gmail.com en el mòbil per whatsapp: 659826070

Quota General Adults: 10 € i Sub 16 que no siguen socis del C.E. Xàbia 7 €

S’abonaran en el compte: ES09 3058 2606 7027 2000 6807 O el mateix dia a la sala de joc abans de començar.

Concepte: Nom i cognoms del Jugador.

Els GM i EL MEU, MF i socis del C. E. Xàbia no abonaran la quota d’inscripció, no obstant això, per qüestions d’aforament deuran *confirmarsu inscripció abans del 2 de Setembre de 2023.

Enllaç d’inscrits: Absolut: | Sub 16:

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE
Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere necessaris (llistats de resultats, classificacions, partides, vídeos, etc.) així com la cessió de les dades estrictament necessàries a la FECV, FEDA i FIDE.

ALTRES ASPECTES

La incompareixença no justificada a una ronda o a més ronda, suposarà la possible retirada del torneig (segons decidisca l’àrbitre).

Es constituirà Comité de Competició del Torneig

Tot el no especificat en aquestes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la FECV, FEDA i FIDE o serà resolt per l’organització.

A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.

Els trofeus s’entregaran a la finalització de l’última ronda. L’organització pot determinar la pèrdua dels drets de premis i trofeus davant l’absència injustificada en la clausura o l’incorrecte emplenament dels justificants de pagament.

A la sala de joc està prohibit el mòbil i altres dispositius electrònics. Excepcionalment, l’àrbitre podrà autoritzar un jugador deixar el mòbil completament desconnectat en una bossa o motxilla a la qual ja no es vaja a accedir ni manipular durant la partida. Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o simplement estiga encés implicarà la pèrdua de la partida. Finalitzada la partida no es permet fer ús dels mòbils a la sala de joc. Incomplir aquesta regla suposa expulsió de la sala de joc. L’equip arbitral no es farà càrrec de guardar mòbils. Altres dispositius electrònics (tauletes, ordinadors, rellotges intel·ligents, etc.) es regeixen per les mateixes regles.