Pla d’Ajudes a Clubs de la província d’Alacant

logo Diputación Alicante

Hui s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant les bases del Pla d’Ajudes a Clubs i Entitats esportives de la província d’Alacant, per a la promoció i potenciació d’activitats i programes esportius, anualitat 2024.

A partir de demà divendres s’obrirà el termini de sol·licituds. El tràmit serà exclusivament electrònic i estarà disponible des de demà en la seu electrònica en Catàleg de tràmits: https://diputacionalicante.sedelectronica.es/dossier.1

És necessari tindre certificat digital per a poder entregar i firmar les sol·licituds.

Enllaç a les bases de la subvenció,  https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2024/02/15_33/2024_001114.pdf