preguntas a la Federación de Ajedrez

La Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana respon:


COM PUC OBTINDRE LLICÈNCIA DE JUGADOR D'ESCACS FEDERATS?
 • La forma principal d’obtindre llicència és a través d’un Club d’Escacs i obtindràs els avantatges addicionals que t’aportarà ser Soci del club, com són els seus tornejos i activitats socials i formatives, entre altres. Per a conéixer els clubs d’escacs més pròxims a la teua localitat consulta el nostre mapa de  Clubs d’Escacs de la Comunitat Valenciana.
 • També és possible tramitar la Llicència d’Esportista directament amb la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana. Per a contactar sobre aquest tema visita la nostra  secció de contacte.
 • El compte per a realitzar pagaments és [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228
QUINS PASSOS CAL SEGUIR PER A DONAR D'ALTA UN CLUB D'ESCACS?

Un Club d’Escacs és una Entitat de l’Esport, tal com recull la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana (LLEI 2/2011, de 22 de març). La documentació necessària per a la inscripció de Clubs Esportius en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana és:

 • Instància de sol·licitud d’inscripció del club esportiu en el registre.
 • Acta de constitució en document privat o públic signada en totes les seues fulles al marge per tots els seus socis fundadors, per un mínim de 3 persones físiques, majors d’edat, on conste la voluntat de les mateixes de constituir un club esportiu, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que tinga com a fi exclusiva la promoció o pràctica d’una o diverses modalitats i la participació en activitats o competicions esportives en el àmbit federat.
 • Estatuts signats en totes les seues fulles pels membres fundadors amb el contingut mínim estipulat. No és necessari incorporar els estatuts a l’acta de constitució.
 • Certificat d’adscripció del Club a la Federació o federacions dels diferents esports que apareguen reflectits en els estatuts, emés per la Federació Autonòmica.
 • Fotocòpia del DNI del president/a i secretari/a compulsada per funcionari/a públic/a o notari/a o Annex I.
 • Sol·licitar NIF a l’Agència Tributària.

Web oficial de Generalitat on trobaran els models i on s’expliquen els passos i de Registre d’Entitats. Recomanable sempre visitar-la per si han actualitzat recentment alguna cosa.

QUINS CURSOS DE FORMACIÓ IMPARTEIX LA FEDERACIÓ D'ESCACS?
HI HA CLUBS D'ESCACS PROP DE LA MEUA CASA? IMPARTEIXEN CLASSES D'ESCACS EN EL CLUB?
 • Pot consultar el Mapa de Clubs d’Escacs de la Comunitat Valenciana per a conéixer els més pròxims al seu lloc de residència.
 • Per a conéixer quins Clubs imparteixen classes d’escacs en la seua seu consulte també el Mapa de Clubs d’Escacs de la Comunitat Valenciana.
 • En tots dos casos, posem a disposició dos llistats amb dades per a contactar amb els delegats de Club i amb responsables de les seues àrees de formació en el Mapa de Clubs d’Escacs de la Comunitat Valenciana.
ON PUC TROBAR UN PROFESSOR O ENTRENADOR D'ESCACS?
 • Els Entrenadors Esportius d’Escacs, Nivell I i Nivell II, és l’única formació específica en l’àmbit de l’esport dels escacs, la qual està confirmada per un Diploma oficial vàlid en tot el territori de l’Estat. Existeixen altres formacions reconegudes també per algunes Federacions com són les de Monitor.
 • El llistat d’entrenadors d’escacs, diplomats i amb Llicència en la nostra Federació,  i que han sol·licitat estar en un llistat publicat són els que oferim en aquest llistat d’entrenadors d’escacs.
QUINES REFERÈNCIES I NORMES HI HA PER A ORGANITZADORS DE TORNEJOS?

Per a altres consultes visita la nostra secció Contactar.