Procediment per a corregir dades errònies d’un jugador en la FIDE

Informem del procediment d’esmena de dades errònies que apareixen en la fitxa FIDE d’un jugador.

És important tindre en compte que les dades que introdueixen els delegats en l’aplicació de gestió de clubs de la FECV són traslladats textualment a la FEDA. A més, si aquesta introducció de dades és incorrecta en la seua primera alta, es reflectirà d’aqueixa mateixa manera errònia en la FIDE fins a una nova gestió de correcció.

Qui vulga sol·licitar el canvi o esmena d’aquestes dades mal assignats en la FIDE, ha de completar el formulari següent, perquè així puguem treballar en un manteniment adequat de la informació del jugador. [Formulari per a la correcció de dades]

En el següent enllaç es pot veure com apareixen les dades d’un jugador en la FIDE [Fitxa del jugador en la FIDE]