Procediment per a corregir dades errònies d’un jugador en la FIDE i FEDA

Informem del procediment d’esmena de dades errònies que apareixen en la fitxa FIDE d’un jugador.

És important tindre en compte que les dades que introduïxen els delegats dels clubs dels seus associats en l’aplicació de gestió de la FECV  són fidelment copiats a la FEDA. A més, si esta introducció de dades és incorrecta en la seua primera alta, es reflectirà d’eixa mateixa manera errònia en la FIDE fins a una nova gestió de correcció.

Qui vulga sol·licitar el canvi o esmena d’estes dades mal assignats en la FIDE, ha de completar el formulari següent, perquè així puguem treballar en un manteniment adequat de la informació del jugador. [Formulari per a la correcció de dades]

En el següent enllaç es pot veure com apareixen les dades d’un jugador en la FIDE [Fitxa del jugador en la FIDE]