Programes Activa’t

logotipo programa actívate clubes

CUESTIONARIO A RELLENAR ANTES DEL 30/11/2020 / QÜESTIONARI A EMPLENAR ABANS DEL 30/11/2020

Cuotas club año 2020 (menores de edad)
/ Quotes club any 2020 (menors d'edat)


Importante: la cuota de club para el rango de edad es la mayor que paga uno de los deportistas de esa edad sumando los costes la licencia + la parte proporcional licencia club + inscripciones + uniforme + clases / entrenamientos + cualquier otro gasto relacionado con la actividad del club o deportiva federada.

La información aquí facilitada debe ser congruente con la que el club facilite para el 2021 si participa en Actívate Familias.


Important: la quota de club per al rang d'edat és la major que paga un dels esportistes d'aqueixa edat sumant els costos la llicència + la part proporcional llicencia club + inscripcions + uniforme + classes / entrenaments + qualsevol altra despesa relacionada amb l'activitat del club o esportiva federada.

La informació ací facilitada ha de ser congruent amb la qual el club facilite per al 2021 si participa en Activa't Famílies.

 

La Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana ha aconseguit participar en els Programes Activa’t de la Fundació Trinidad Alfonso. La nostra federació compleix amb els requisits sol·licitats i pertanyem al grup d’esports que han sigut seleccionats per a aquest importantíssim projecte i més tenint en compte que molts esports no participaran finalment.

Les ajudes són de tipus econòmic a Clubs i van orientades al fet que la greu situació actual no minve la participació en l’esport (esportistes i les seues famílies els objectius):

  • Programa Activa’t Famílies: ajudes destinades a la despesa de les famílies amb la despesa de la pràctica esportiva federada.
  • Programa Activa’t Clubs: com el seu nom indica és una ajuda destinada a sufragar despesa esportiva federada d’aquestes entitats.

Els tràmits són molt senzills! La paperassa és mínima, simplement cal complir els terminis i aportar a temps els pocs documents exigits, la FECV ja s’encarrega de tota la resta.


ACTIVA’T FAMILIES

on line Data clau: 15 d’gener 2020

 

logo pdf … Explicació Pla Activa’t Famílies

logo pdf … Exemples de documents justificatius

logo pdf … Document d’adhesió a l’ajuda de la Família al Club

logo pdf … Document de sol·licitud de les ajudes del Club a la Federació

logo pdfLlistat de socis sol·licitants del Club a enviar a la Federació

Últimes notícies: “Aquelles famílies en les quals hi haja dues o més germans, s’acceptarà la beca de menjador del qual està en primària com a justificant de l’esportista que està en secundària. Això es deu al fet que l’alumnat de secundària no té accés a la beca menjador. Atés que aquesta ajuda va destinada a la família, entenem que sí que pot beneficiar-se”

S’han d’agrupar en un únic arxiu pdf les sol·licituds juntament amb el document justificatiu corresponent i per a això poden utilitzar eines web per a combinar pdfs sense necessitat d’instal·lar programes, com a  I-Love-PDF o com Small-PDF.

Els documents a remetre hauran d’estar ben escanejats, evitant fotografies borroses o documents foscos, i en ordre: primer la *socilitud i a continuació el document justificatiu (famílies)


Enviament de documentació / Envío de documentación


[/su_box]

ACTIVA’T CLUBS (finalitzat)

Tramites completats.

logo pdf … descarregar formulari d’estar informat

logo pdf … resolució de clubs  i imports aprovats

logo pdfdescarregar formulari d’adhesió

logo pdfveure el Programa

logo pdfveure l’esborrany de llicències 2019

Logo Comunitat de l'Esport

 

Comments are closed.