Programes Activa’t Clubs i Famílies de l’any 2021

logotipo Comunitat de l'EsportComunitat de l’esport – L’esport viu ací (comunitatdelesport.com)

[Descàrrega el logotip per a publicar el teu web o xarxa social]

Introducció:

 

La Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana renova la seua participació en els Programes Activa’t 2021 de la Fundació Trinidad Alfonso. La nostra federació compleix amb els requisits sol·licitats i pertanyem al grup d’esports que han sigut seleccionats per a aquest gran projecte.

Les ajudes són de tipus econòmic dirigides a Clubs i Famílies. La seua concepció naix de la greu situació actual provocada amb la pandèmia i els seus objectius és que aquesta situació no minve la participació dels més joves en les activitats esportives federades.

L’ajudes es divideixen en dos grups diferenciats. El primer es tramita ara abans de l’estiu (Activa’t Clubs) i el segon en l’últim trimestre de l’any (Activa’t Famílies).

 1. Programa Activa’t Clubs: com el seu nom indica és una ajuda destinada a sufragar despesa esportiva dels més joves en els seus clubs (despesa de llicència esportiva).
 2. Programa Activa’t Famílies: ajudes destinades a la despesa de les famílies en la pràctica esportiva federada (quota d’associat en un club, desplaçaments, equipament, entrenaments, etc).

Els tràmits són molt senzills! La paperassa és mínima i es tramita tot principalment via els clubs.

Recomanem llegir els passos i requisits amb deteniment, entendre-ho i aclarir amb temps els dubtes que sorgisquen contactant els clubs amb la Federació.

Hem tots de complir els terminis estrictament i aportar documents que es demanen, amb claredat i ben escanejats, evitant fotos de documents amb colors grisos i foscos o fins i tot borrosos. La Federació ja s’encarrega de tota la resta.

 

logotipo programa actívate clubes

ACTIVA’T CLUBS 2021

 

Novetats:

 1. No hi ha nombre mínim de llicències. Poden participar tots els clubs sense un mínim de llicències de menors d’edat com existia l’any anterior.
 2. Els Sub-18 ara sumen. Tenint en compte que les estadístiques d’aquest programa són de l’últim any esportiu completat, l’any 2.020 en aquest cas, seran vàlids els nascuts en el 2.002 d’ara en avant. A diferència amb la campanya anterior en la qual s’exigia que durant tot l’any l’esportista fora menor d’edat, ara encara que complisca la majoria d’edat dins de l’any esportiu podrà comptar com a llicència que compleix les condicions.
 3. El compromís de no pujar quotes canvia. El club no haurà de pujar les quotes dels seus esportistes menors d’edat més d’un 10% respecte a la temporada anterior.
 4. Difusió de logo amb l’enllaç oficial. Inserir el logotip de Comunitat de l’Esport amb enllaç a la web www.comunitatdelesport.com en la pàgina web/xarxes socials del club.
 5. Ajuda de 35 €/llicència amb límit 5.000 € per club.  L’any anterior va quedar en l’aire l’import per al següent any el qual ja podem confirmar que és el mateix.
 6. Declarar l’import de la quota 2021. Els clubs declararan la seua quota 2021 durant el procés inicial de tramitació, si no hi ha variació respecte a l’any anterior i ja es va facilitar la dada no serà necessari tornar a emplenar de nou el formulari.

 

Important: Els documents a remetre hauran d’estar ben escanejats. No són vàlides fotografies borroses o documents foscos, la part blanca del foli ha de veure’s blanca en l’escaneig.

.

 

Documents i terminis:

 1. Les flechita bases generals del programa Activa’t Clubs 2021.
 2. El flechita document de sol·licitud del Club a la Federació per a participar en el programa d’ajudes. Document a enviar per a participar, data límit 31 de maig.
 3. El flechita formulari per a declarar les quotes de club dels menors d’edat en el 2021 si hi ha variacions respecte a l’any anterior. Dada a facilitar per a participar, amb la mateixa data límit que l’apartat anterior .
 4. Estadístiques del nombre de llicències 2.020 de jugadors Sub-18 per club i càlcul de la possible ajuda resultant.
.

Resolució:

 1. La flechita resolució  de la Fundació Trinidad Alfonso amb les ajudes concedides (16/05/21).
 2. El següent tràmit: Els clubs signen una flechita declaració  de ser coneixedors de l’ajuda rebuda i autoritzen a què la federació la destine a les despeses federatives del club, data límit 9 de juliol. Ha de ser enviada a través del formulari de contacte d’aquest web.  Important llegir les causes de cancel·lació de l’ajuda establides per la Fundació Trinidad Alfonso, les quals implica la devolució de l’import percebut i la seua devolució a través de la FECV:
  • Incompliment de les Bases reguladores o incórrer en falsedat en les manifestacions expressades en el mateix o en els documents presentats.
  • Si els Clubs adscrits reben alguna sanció disciplinària o administrativa de gravetat.
  • Si els Clubs adscrits protagonitzen algun comportament que poguera implicar una imatge negativa per a la FTA, inclosos comportaments reprotxables tant per l’opinió pública com des del punt de vista penal per part dels dirigents.
  • Si detecta que algun Club presenta les despeses federatives cobertes pel Pla Activa’t Clubs per a justificar altres ajudes.
.

 

ACTIVA’T FAMÍLIES 2021

pròximament …

 

Veure l’any anterior

 

Comments are closed.