logotipo Comunitat de l'EsportComunitat de l’esport – El deporte vive aquí (comunitatdelesport.com)

Introducció:

 

La Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana renova la seua participació en els Programes de la Fundació Trinidad Alfonso 2022. La nostra federació compleix amb els requisits sol·licitats i pertanyem al grup d’esports que han sigut seleccionats per a aquest gran projecte.

Les ajudes són de tipus econòmic dirigides a Clubs i Famílies.

L’ajudes es divideixen en dos grups diferenciats. El primer es tramita ara abans de l’estiu (Activa’t Clubs) i el segon en l’últim trimestre de l’any (Activa’t Famílies).

 • Programa Comunitat Clubs: com el seu nom indica és una ajuda destinada a sufragar despesa esportiva dels més joves en els seus clubs (despesa de llicència esportiva).
 • Programa Activa’t Famílies: ajudes destinades a la despesa de les famílies en la pràctica esportiva federada (quota d’associat en un club, desplaçaments, equipament, entrenaments, etc).

Els tràmits són molt senzills! La paperassa és mínima i es tramita tot principalment via els clubs.

 


COMUNITAT CLUBES 2022

Novetats:

La FTA entén que els clubs ja s’han activat després de dos anys de pandèmia i vol continuar col·laborant amb l’esport base dels clubs, per la qual cosa introdueix canvis, d’entre ells el nom del programa que passa de dir-se Activa’t Clubs a Comunitat de Clubs.

Els nous requisits que han de complir els clubs són:

 1. Tindre un mínim de 5 llicències de menors (sub-18)  2021.
 2. No haver perdut més del 10% de les llicències de menors respecte a la temporada anterior (2021 vs 2020).
 3. Comprometre’s a no pujar més d’un 10% les quotes als seus esportistes menors d’edat en la pròxima temporada

Les ajudes:

 • Ajuda de 35 €/llicència amb límit 4.000 € per club (5.000 € en el cas de llicències de diferents sexe estiga equilibrades 60%/40%).

De manera voluntària, els clubs que participen en el programa i hagen de renovar els equipatges de competició dels seus equips en la pròxima temporada, podran incloure en el disseny d’aquests el logotip de Comunitat de l’Esport i remetre a la federació una fotografia dels equipatges ja produïts en la qual s’aprecie la implementació del logotip. El Club haurà d’indicar en el formulari de sol·licitud si renovaran els equipatges en la pròxima temporada

Veure les bases de la convocatòria completes

Important: Els documents a remetre hauran d’estar ben escanejats. No són vàlides fotografies borroses o documents foscos, la part blanca del foli ha de veure’s blanca en l’escaneig.

La documentació serà remesa a  dirección de envío

.

 

Documents i terminis:

 1. Declarar l’import de la quota de club dels sub18 2022 si ha canviat respecte al 2021. Si no ha variat no serà necessari tornar a emplenar de nou el formulari.
 2. El  flechita document de sol·licitud del Club a la Federació per a participar en el programa d’ajudes. Document a enviar a la *FACV a per a participar, data límit 31 de maig.
 3. Quan es publique la resolució d’ajudes, el següent tràmit serà signar flechita declaració de ser coneixedors de l’ajuda rebuda i autoritzen a què la federació la destine a les despeses federatives del club, data límit 30 de juny.
.

Resolució:

 1. Ací es publicarà la resolució de les ajudes
.

 

COMUNITAT FAMÍLIES 2022

 

Bases del programa:

La FTA també canvia el nom d’aquest programa en el 2022 i passa de dir-se Activa’t Família a Comunitat de Famílies. Objectiu: Evitar que cap menor d’edat abandone o no s’inicie en la pràctica esportiva per raons econòmiques.

Els requisits que han de complir les famílies en referència a constatar vulnerabilitat econòmica són un d’aquests supòsits:

 • Reben la Renda Valenciana d’Inclusió.
 • O són beneficiaris de la Beca menjador de la Generalitat (si cursa l’ESO o Batxiller en un centre sense possibilitat de sol·licitar beca menjador, podrà acollir-se a l’ajuda si algun germà/a és beneficiari de la Beca menjador).
 • O tots dos progenitors, o un d’ells (només en cas de família monoparental) estan en atur, afectats per ERTO o reben la prestació per cessament d’activitat i treball per compte propi.

L’esportista sol·licitant ha de complir:

 • Nascuts a partir de l’1 de gener de 2005.
 • Tindre llicència amb la Federació corresponent en el moment de la sol·licitud.

Les ajudes:

 • Ajuda de fins a 150 € per esportista que complisca els requisits.

Veure les bases de la convocatòria completes

Important: Els documents a remetre hauran d’estar ben escanejats. No són vàlides fotografies borroses o documents foscos, la part blanca del foli ha de veure’s blanca en l’escaneig.

Com sempre, tota documentació serà remesa a dirección de envío

.

Processos i dates:

 1. La família sol·licita l’ajuda. Del 15 de setembre al 15 d’octubre. [Descarregar formulari]
 2. Sol·licitud club-federació. De l’1 al 31 d’octubre. [Descarregar formulari]
 3. Sol·licitud federació- FTA. Del 15 d’octubre a l’11 de novembre.
 4. Auditories i signatura de convenis (FECV amb FTA). Desembre.
 5. El club justifica que l’ajuda se li ha aplicat al beneficiari via descompte. Del 15 de desembre 2022 al 15 de gener 2023. [Descarregar formulari]

Respecte a la documentació a aportar:

 • DNI de l’esportista i de tots dos tutors. En cas de família monoparental s’acredita mitjançant la targeta oficial o mitjançant el Llibre de Família i mai remeten sentències judicials, seran eliminades del correu sense ser llegides.
 • Impresos a dalt indicats. La sol·licitud de la família haurà d’anar signada per tots dos tutors i la signatura coincidir amb els DNIs aportats, evidentment. No són vàlides signatures “per ordre”.
 • Els formularis han d’estar ben confeccionats amb totes les dades. Atents a aquells formularis que demanen al peu les dades del club referents a la protecció de dades personals.

IMPORTANT: aquesta informació ha d’arribar a les famílies pel que es prega màxima difusió per part dels clubs als seus associats.

.

Resolució:

Pròximament, passat el període estival.

.

 

 

Veure l’any anterior