Proves d’accés per a persones sense el títol ESO per a acreditar la formació en els cursos d’Entrenador Esportiu d’Escacs

Publicada resolució de la Direcció General de Centres Docents per la qual es convoquen per a persones sense els requisits acadèmics, les proves d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior i a les formacions esportives en període transitori.

En concret, sense els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat. La seua obtenció permet accedir als cursos d’entrenador esportiu de Període Transitori.

  • Data de realització: divendres 19 de gener de 2024.
  • Lloc: CIPFP Complex Educatiu de Cheste.
  • Període d’inscripció: comprés entre els dies 13 de desembre al 8 de gener de 2024, tots dos inclosos.

Més informació sobre el procediment i terminis d’inscripció:

  • DOGV núm. 9738 de 4.12.2023