Publicat el nou Reglament General de Competicions i resum dels principals canvis

Després dels canvis aprovats en el Reglament General de Competicions el passat 16 de juny en Assemblea, vam publicar la versió revisada d’este, el qual entra en vigor a partir d’este moment Veure reglament General de Competicions definitiu. Apareixen en roig els canvis aprovats.

Resum dels canvis

  • S’àmplia a 100 punts de ELO extra del que establix l’article 33.3 i 52.2  per a jugadors de tecnificació i pretecnificació.
  • Canvi en l’article 42. No es permet que dos clubs puguen tindre un mateix orde de forces i participar de manera conjunta com un únic equip en la competició Interclubs.
  • Canvi en l’article 53.2. A partir de la quarta ronda del Interclubs es permet incorporar jugadors al final de l’Orde de força si i només sí no posseïsquen cap ELO FIDE estàndard, ràpid i blitz.
  • Canvi en l’article 51.1.2  S’impedix col·locar en els Ordes de Força jugadors amb ELO zero en autonòmica si el club posseïx jugadors amb *ELO en la resta de l’orde.
  • Canvi en l’article 53. S’establixen dies i horaris per a la incorporació de jugadors en l’orde de forces.
  • Canvi en l’article 68.6. Nova redacció de la penalització de mig punt en la incompareixença de taulers.
  • Es trasllada l’article que impedix que en Divisió d’Honor es puguen alinear taulers buits al 68.10
  • Canvi en l’article 72. S’establix un correu electrònic per a les reclamacions a l’àrbitre en línia i s’augmenta el termini a 48 hores perquè l’àrbitre prenga una decisió. S’àmplia a 48 hores la resposta de l’àrbitre en línia a les reclamacions dels equips sobre els partits del Interclubs.
  • Es modifica l’article 52 que regula la diferència de 100 punts en jugadors alineables segons la categoria.