Publicat el nou RGC i reunió prèvia al Interclubs 2023 amb delegats i capitans per a explicar els canvis

Després dels canvis aprovats en el Reglament General de Competicions, el passat dia 18 de desembre en Assemblea, vam publicar la versió revisada d’aquest, el qual entrarà en vigor per a la nova temporada 2023. ..Veure reglament General de Competicions definitiu

En el següent enllaç es pot consultar el mateix reglament on apareixen en roig els canvis aprovats .. Veure Reglament General de Competicions amb els canvis ressaltats

Dels canvis que afecten el Interclubs destaquem:

 • Ordre canviat: Cas d’alinear algun jugador que incomplira la norma de l’ordre de forces s’entendrà per Ordre Canviat, i es perdran els punts compresos entre els taulers mal alineats, tots dos inclusivament. Cas que l’error siga entre els taulers 1 i 2, per posar un exemple extrem, perdran aquests taulers, però no els subsegüents. Si l’error ocorre entre l’1 i el 7 es perdrà el punt en els 7 taulers. Concloent, els compresos entre els taulers mal alineats.
 • Davant una situació d’ordre canviat, és obligació de l’Àrbitre Principal actuar d’ofici, havent-lo d’informar per correu electrònic a tots dos clubs i a la FECV en un termini no major de 24 hores des d’iniciada la ronda.
 • Serà considerat alineació indeguda, Els jugadors titulars en un equip que s’alineen en la suma de tots els equips de superior categoria a la seua, segons l’ordre de forces, un total de més de 6 jornades (abans era el 50%)
 • En l’equip C només poden jugar des del jugador amb el número 17 de l’ordre de forces fins als 24 jugadors següents i correlatius a partir del número 17 (si hi ha un bis intercalat entre el número 9 i el 40 només es podria alinear fins al jugador amb el número d’ordre 39). En les lligues provincials NO s’apliquen restriccions d’aquest tipus.
 • Per a avaluar la força dels jugadors s’usarà el ELO FIDE Estàndard. Cas de no tindre ELO FIDE Estàndard, es prendrà com a referència el ELO FEDA, FIDE Rapid, FIDE Blitz, en aqueix ordre. Cas de no posseir cap dels anteriors ELOs se li assignarà un ELO fictici de 1400 punts si el jugador és major de 16 anys.
 • En Divisió d’Honor, no es podran alinear taulers buits.
 • En Primera i Segona categoria autonòmica s’ha de respectar en l’ordre de forces i l’alineació de cada jornada que un jugador no estiga per davant d’un altre que li supere en 100 punts ELO o més.
 • Fins a les 17 hores del dimarts previ a la Quarta ronda, el ordre de força del club podrà ser ampliat (mai modificat) amb jugadors que no s’haja tramitat encara la seua llicència, fins a un total de dos per equip.
 • El capità haurà de tindre necessàriament llicència de jugador amb l’equip del qual siga capità.
 • El jugador al qual falte la llicència federativa, DNI o un altre tipus de document acreditatiu no podran jugar llevat que l’àrbitre l’autoritze.
 • Perd la trobada l’equip que realitze una incompareixença, independentment de la intencionalitat d’aquesta, concedint-se a l’equip oponent els punts de la trobada i el resultat de victòria en tots els taulers no vàlids per a elo, se li descomptarà 1 punt de Match i acumularà dues absències en el seu registre.
 • Es defineix incompareixença quan un jugador inscrit en l’acta no es presenta davant el tauler el temps de demora establit (tolerància) des de l’hora oficial d’inici. Si un jugador incompareix suposa una penalització de – ½ punt en la trobada i s’anota en les observacions de l’acta. També se li descomptarà ½ en la classificació global de l’Equip, per tant, resta ½ en la suma de punts de trobada obtinguts pel seu equip.
 • En cas que el jugador que ha comés la incompareixença es presentara a la sala de joc durant la següent hora a partir de l’hora oficial d’inici de la trobada, NO s’aplicarà la penalització de -½ de la classificació global de l’Equip
 • Si un equip acumula 8 incompareixençes i/o taulers buits se’l considerarà retirat de la competició i descendirà una categoria.
 • En el cas que un Club volguera fer una reclamació referent a una possible alineació indeguda, posteriorment a la disputa de la trobada, disposa de 48 hores des de l’horari d’inici oficial de la ronda. Aquesta reclamació la realitzarà per correu electrònic a l’Àrbitre principal del Torneig, qui prendrà una decisió i la comunicarà als equips implicats en un termini de fins a 24 hores de rebuda la mateixa. La decisió de l’Àrbitre és recurrible pel que el club implicat que ho considere oportú podrà presentar una reclamació al Comité de Competició (CC) en el termini de 48 hores des de rebuda la resposta arbitral.

El 4 de gener a les 20.00 hores es convocarà una reunió en línia dirigida a capitans i delegats d’equips amb la finalitat d’explicar aquests canvis i com els capitans hauran d’actuar durant el desenvolupament de les trobades.