Sobre els Cursos d’Entrenador d’Escacs de Nivell 1 i 2

L’aposta decidida de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana (FECV) per la formació de qualitat dels seus entrenadors és sòlida des de fa anys. En 2011 van començar els cursos d’entrenador esportiu d’escacs (escacs es troba en ensenyament període transitori i pot llegir més en profunditat les característiques en este enllaç https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2014-1330 i en este https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2013-1307).

Des de llavors, esta formació s’ha impartit de manera ininterrompuda per part de la FECV fins a formar a més de 100 entrenadors amb els seus diplomes d’Entrenador d’escacs Nivell 1 i/o Nivell 2.

Els nivells de satisfacció dels alumnes/as és tremendament alt, com ho corroboren algunes enquestes que s’han realitzat al llarg d’estos anys. A continuació, es pot observar la de l’últim any:

Preguntes:

 1. El contingut del curs m’ajudarà en el meu desenvolupament professional
 2. Els coneixements impartits han sigut suficients
 3. Els objectius del curs s’han ajustat a la programació
 4. Els objectius generals del curs han sigut adequats
 5. En general, considere adequada la metodologia utilitzada en les diverses sessions
 6. S’ha participat en les classes i això ha ajudat a assentar els coneixements
 7. Les tasques realitzades durant les sessions presencials han sigut adequades i han afavorit l’aprenentatge
 8. Les tasques virtuals han sigut adequades i han potenciat l’aprenentatge dels continguts
 9. Els docents del curs han respost tots els meus dubtes
 10. Els docents del curs han incentivat la participació i el debat en el curs
 11. S’han complit els horaris del curs en les sessions presencials
 12. Les exposicions presencials han sigut del meu grat
 13. Els materials del curs són suficients i adequats
 14. Els materials del curs em seran d’utilitat en el meu acompliment professional
 15. Les ferramentes de participació han sigut útils i les he aprofitades
 16. Els materials oferits han potenciat la meua creativitat per a generar nous materials propis
 17. El curs ha satisfet les meues expectatives
 18. El nivell de dificultat del curs ha sigut (entre 1, molt fàcil a 10, molt difícil)
 19. He dedicat més hores al curs de les esperades
 20. En general, la meua satisfacció amb la qualitat del curs és

 

La FECV tornarà enguany a llançar els cursos d’entrenador de Nivell 1 i Nivell 2, després de l’excel·lent resposta dels entrenadors en l’últim any.

Els cursos compten amb diversos docents, especialistes en el seu camp, que aborden les principals temàtiques i ajuden l’alumnat a integrar millor els coneixements. Tot això, amb una assistència mitjançant plataforma virtual on l’alumnat pot exposar els seus dubtes i/o suggeriments les 24 hores.

Com cada any, el curs de nivell 1 comptarà amb una jornada presencial que veiem que té molt bona acceptació i servix per a interactuar d’una manera directa amb el professorat i entre l’alumnat, afavorint l’aprenentatge i la resolució de dubtes. Posteriorment, hi haurà una jornada per a realitzar l’examen que també serà presencial.

Per al nivell 2, les jornades presencials seran 2 i una altra més per a l’examen. Pel fet que la càrrega lectiva és major i els materials són d’una major complexitat i profunditat, estes jornades presencials servixen per a resoldre preguntes i poder integrar bé tots els coneixements que es van adquirint d’una manera més pràctica.

Així, us informem que a la fi de febrer es publicaran les circulars de tots dos cursos amb tots els detalls quant a dates, horari, plataforma i continguts. Poden començar a realitzar la seua preinscripció des d’este mateix moment al correu carlos.martinez@facv.org, indicant simplement el seu nom, el seu Elo i el seu nivell d’estudis.

Us recomanem llegir les circulars de l’any passat per a poder veure els requisits en cadascun dels cursos, que no es modificaran enguany:

Circular Entrenador Nivell 1: https://www.facv.org/circular-10-2023-curso-de-entrenador-deportivo-de-ajedrez-nivel-1

Circular Entrenador Nivell 2: https://www.facv.org/circular-11-2023-curso-de-entrenador-deportivo-de-ajedrez-nivel-2