Sobre les actes de les trobades del Interclubs

Passada la primera jornada, hem observat que algunes actes del Interclubs no van estar ben emplenades. En algunes no apareixia el nom dels equips, omissions de la data, de número de ronda, de la categoria i/o grup, de la ciutat en la qual va tindre lloc l’aparellament, dels dos cognoms del jugador i fins del propi resultat del partit.

Recordem que l’equip local té l’obligació de pujar l’acta abans de l’inici de la trobada, i una altra immediatament en finalitzar el mateix.

És necessari a més que les fotografies de les actes no siguen borroses i cuidar que la cal·ligrafia siga llegible.

Les actes són documents que donen fe de les trobades. És responsabilitat i obligació dels capitans dels equips emplenar-les correctament.