Sobre les persones que poden ser a la sala de joc Interclubs

cartel con un perfil de ciudad de costa y una mano

 

Davant les consultes rebudes a causa dels dubtes sobre els annexos publicats per a la competició, aclarim hui quines persones poden ser presents a les sales de joc.

Durant la competició a la sala de joc podran romandre:

  • Els jugadors alineats que encara tinguen la seua partida en joc.
  • Un capità per cada equip, amb llicència FECV, encara que no siga jugador alineat. (*)
  • L’equip local pot tindre una persona addicional responsable de vetlar per la mesures del protocol covid-19. (*)
  • Personal de la FECV (per exemple, l’àrbitre supervisor en matèria Covid que realitzarà inspeccions de sala i de manera temporal).

(*) Si la seua presència no implicara superar l’aforament legal permés. En cas contrari, el capità haurà de ser un jugador i el responsable de vetlar per les mesures covid de l’equip local serà també el seu capità alineat (jugador de la trobada).


Resultats:  Nord  |  Centre  |  Sud

Normativa pandemia