Subvenció a clubs de la ciutat de València per a la realització de projectes esportius

En data 21 de juny de 2023 s’ha publicat en el BOP de València, l’extracte de l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València de 9 de juny de 2023, pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la ciutat de València, per a la realització de projectes esportius desenvolupats durant la temporada 2022-2023.

El termini de presentació de sol·licituds està supeditat a la data de publicació de la convocatòria en el BOP, i és d’1 mes, a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació, per tant, des de 22 de juny del 2023 a 21 de juliol del 2023, tots dos inclusivament.

La informació de la present convocatòria està posada a la disposició de les interessades en la seu electrònica de l’Ajuntament de València podent accedir-se des del següent enllaç: Més Informació

Les entitats hauran de presentar un solo formulari per entitat, en el model normalitzat de sol·licitud, conjunt per a tots els seus projectes. Es podran presentar les següents sol·licituds:

De manera general per a entitats i associacions esportives:

Podran presentar fins a un projecte en cadascun dels següents àmbits d’actuació: deporte competició oficial, esport en edat escolar, esport per a tots i esdeveniments esportius.

Si l’entitat disposa d’una secció o projecte dirigit a persones amb discapacitat, podrà presentar una sol·licitud addicional en aquest àmbit “deporte per a persones amb discapacitat”.