Subvenció a clubs de la ciutat de València per a la realització de projectes esportius

L’Ajuntament de València ha convocat subvencions a clubs per a la realització de projectes esportius desenvolupats durant la temporada 2023-2024.

El termini de presentació de sol·licituds és d’1 mes a comptar des de l’endemà de la publicació, per tant, este període comprendrà des del 16 de març del 2024 al 15 d’abril del 2024, tots dos inclusivament.

La informació de la present convocatòria està posada a la disposició de les interessades en la seu electrònica de l’Ajuntament de València podent accedir-se des del següent vincle: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/de.ay.15

Podeu contactar directament amb el Servici d’Esports, en els telèfons que a baix s’indiquen, podent formular els vostres dubtes també per correu electrònic (serdeportes@valencia.es)

Telèfons del Servici d’Esports:

661976823
697880715
697880752
697880758