Subvenció a clubs per a donar suport a l’organització i realització d’Esdeveniments Esportius Especials

Publicades les subvencions destinades a l’organització d’esdeveniments esportius especials en la Comunitat Valenciana per a l’any 2023. El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV.

Les subvencions estan destinades a clubs esportius inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de la CV per a l’organització d’esdeveniments esportius especials en la Comunitat Valenciana.

L’objectiu és donar suport a l’organització i realització d’esdeveniments esportius especials de caràcter internacional o nacional que es realitzen en la Comunitat Valenciana.

Els models per a sol·licitar la subvenció es troben en el següent enllaç ... Més informació