Subvenció a clubs per a la realització d’esdeveniments esportius especials

La Diputació Provincial de València convoca una subvenció destinada a clubs per a la realització d’esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals per al 2023.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

El text de la convocatòria i els seus annexos estaran prompte disponibles en la pàgina web de la Diputació Provincial de València: https://www.dival.es/es/deporte.

[Descarregar Convocatòria]