Subvenció a clubs per a projectes d’integració dels col·lectius de diversitat

S’ha convocat una subvenció per a desenvolupar programes d’integració dels col·lectius de diversitat a través de l’activitat física i l’esport durant la temporada 2023-2024.

Se subvencionarà a les entitats esportives sense ànim de lucre que promocionen la integració social d’aquests col·lectius.

A l’efecte d’esta convocatòria, es consideren col·lectius de la diversitat aquells que integren a persones amb discapacitat o diversitat funcional, així com als qui es troben en risc d’exclusió social per situacions de pobresa, raons d’orientació social, identitat de gènere, raça, ètnia o qualsevol altra condició i circumstància.

Les subvencions podran sol·licitar-se de manera telemàtica a partir d’este dijous, 29 de novembre, i fins al 31 de gener de 2024 a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l’apartat ‘Ajudes, beques i subvencions’.

Per a més informació, consultar el DOGV.

 

Se ha convocado una subvención para desarrollar programas de integración de los colectivos de diversidad a través de la actividad física y el deporte durante la temporada 2023-2024.

Se subvencionará a las entidades deportivas sin ánimo de lucro que promocionen la integración social de dichos colectivos.

A efectos de esta convocatoria, se consideran colectivos de la diversidad aquellos que integran a personas con discapacidad o diversidad funcional, así como a quienes se encuentran en riesgo de exclusión social por situaciones de pobreza, razones de orientación social, identidad de género, raza, etnia o cualquier otra condición y circunstancia.

Las subvenciones podrán solicitarse de forma telemática a partir de este jueves, 29 de noviembre, y hasta el 31 de enero de 2024 a través de la sede electrónica de la Generalitat, en el apartado ‘Ayudas, becas y subvenciones’.

Para más información, consultar el DOGV.