Subvenció a Esportistes de la Província d’Alacant per a Desplaçaments i Participació en Competicions Internacionals

Hui 6 d’octubre en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant s’han publicat les Bases d’Ajudes a Esportistes de la Província d’Alacant per a Desplaçaments a Centres de Tecnificació i Alt Rendiment i per participació en competicions Internacionals.

Atenció perquè és una sola convocatòria amb dues línies de subvenció (la de desplaçament i la de competicions internacionals).

EL termini és de 15 dies naturals a partir de l’endemà de publicació (és a dir, 15 dies a partir de demà).

Veure Resolució