Subvenció a les Dones que hagen assistit a Cursos d’Àrbitra i Entrenadora

Comuniquem que, a través de la Comissió de Dona i Escacs, s’ha obtingut ajudes de la Subdirecció General de Dona i Esport que permeten subvencionar les inscripcions de dones als cursos d’Àrbitra i Entrenadora de la temporada 2023.

La FACV informarà la comissió de la relació de dones de la Comunitat Valenciana que han assistit als cursos i l’import de la inscripció.

Se subvencionarà a cada dona inscrita en cadascun dels cursos esmentats amb l’import pagat de la seua inscripció o matrícula.

La comissió remetrà un correu a cada inscrita sol·licitant-li el justificant de pagament de la inscripció i el rebut FEDA signat, amb el seu compte bancari.

La comissió realitzarà el pagament de manera directa a cada interessada.

A les receptores de l’ajuda, se’ls donarà un termini per a remetre el rebut signat fins al dia 15 de gener de 2023.