Subvenció per al foment del valencià. Generalitat Valenciana

La consellera d’Educació, Cultura i Esport  convoca la subvenció per al foment del valencià a institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social, per a l’any 2023.

..  Més informació