Tota la informació de la Reunió de Presidents de Clubs a Canals.

Diumenge passat 12 de novembre, a Canals, mantenint el compromís d’informació i debat sobre l’estat de la nostra federació i de l’esport dels escacs a la Comunitat Valenciana, la FECV va realitzar una reunió on van assistir 39 presidents de clubs d’escacs.

El president de la FECV, Emilio González, va explicar el funcionament del nou organigrama i va exposar els assoliments més significatius del primer any de gestió de la nova Junta Directiva. A més, va presentar els nous projectes per al 2024, i va contestar a les diferents preguntes dels presidents de clubs sobre l’actual gestió.

Tal com es va comprometre el president de la FECV amb els representants dels clubs assistents a la reunió, publiquem tota la documentació exposada i l’informe del primer any de gestió.

INFORME DE GESTIÓ

Sent les 11.20 hores i amb la presència de 39 clubs dona principi la reunió.

Presa la paraula el president Emilio González que ressalta primerament els eixos proposats a l’inici de la gestió “Comunicació, Col·laboració i Delegació”. Les àrees estan funcionant amb gran autonomia, coordinades pel Director Esportiu de la FECV, Néstor Echeverría.

En l’àrea de tecnificació (Jaime Valmaña) i pretecnificació (Sergio Fernández), s’ha augmentat la quantitat d’esportistes que formen part d’esta, amb especial menció a la creació d’un grup especial sota la tutela del GM Julen Arizmendi en el qual es troben els nostres joves esportistes més destacats. La cessió de material de la FECV a grans tornejos a canvi d’invitacions ha sigut un altre canvi important que ha permés multiplicar les mateixes als nostres jugadors, la qual cosa ha redundat en benefici, no ja tan sols als membres de tecnificació, sinó també d’aquells que conforme a la circular han obtingut resultats destacats en les nostres competicions. Un altre canvi de rellevància ha sigut enviar entrenadors amb funcions de delegat als Campionats d’Espanya *subs de Salina.

El Programa Impulsant la dama, dirigit per Ana Erades, ha fet un salt de qualitat, convertint-se en referència a nivell nacional, sent la novetat més important el que totes les monitores siguen dones. En la línia, el programa Dona i Escacs, coordinat per Eivor Jordá, ha promocionat de manera important els escacs femenins, fent reunions amb molts clubs i facilitant cartelleria per a estos. Una fita ha sigut la participació femenina l’en Campionat Absolut que va superar el 20%.

L’àrea de Competicions, coordinada per Hernán Siludakis, ha sigut un altre dels eixos fonamentals d’esta nova junta. Dels 50 tornejos del rànquing FEDA, tenim 11 tornejos valencians. S’ha potenciat l’Autonòmic, el més fort de la història, així com el València Bressol i Open la Nucia, augmentant els jugadors amb banderes i titulats, la qual cosa ha facilitat l’obtenció de normes. S’agraeix a Jaime Lloret i Jaime Gomar, juntament amb la UPV, per l’ajuda en l’organització del Campionat Mundial de Mòduls.

S’han creat noves competicions, destacar la Copa Federació, que va solucionar la polèmica de la concentració d’equips i de les 14 rondes, agraint el treball del vicepresident Sebastián Pérez.

Nova REVISTA digital, on més de 50 clubs han col·laborat. Es pretén que siga una publicació anual.

En el Comité Tècnic d’Àrbitres, el seu responsable Néstor Echeverría ha desenvolupat una aplicació per a la gestió del col·lectiu. A través d’ella cada àrbitre gestiona la seua llicència, sol·licita tornejos i sap en tot moment qui ha sol·licitat un torneig determinat, a més de qui han sigut designats. Es considera una innovació important, que aporta molta transparència i agilitat a la gestió de l’àrea. S’informa que tenen funcions delegades la resta d’integrants del Comité, Víctor Bellón i Jovi Camarasa.

Un altre avanç tecnològic, ha sigut la llicència digital, perquè cada delegat de club puga descarregar les llicències dels seus associats. D’esta manera s’aconsegueix que cada federat puga tindre la seua llicència en el mòbil o imprimir-li-la al moment de ser tramitada. En el futur, cada federat rebrà la llicencia via mail de manera automàtica en el mateix moment que el delegat de club vaig incorporar les dades en l’aplicatiu. La llicència tindrà diversos formats, mòbil, A4, targeta imprimible.

Especial referència al Xecball, activitat esportiva reconeguda dins de la nostra federació, que ens ha permés entrar en col·legis com a activitat motriu. Elena Rey és la coordinadora.

Luís Martínez segueix al capdavant de l’àrea de Jocs, proclamant-nos Campions d’Espanya de Seleccions en categoria cadet, on acudim per primera vegada amb una delegada femenina. Altres responsabilitats recauen en Carlos Martínez, formació, i en Jaime Gomar, clubs xicotets i organització d’esdeveniments. Jesús Gerona i Sergi Nuñez, són noves incorporacions a l’equip.

La reducció de despeses de funcionament de la FECV amb especial menció a la retallada en personal i comptabilitat, ha sigut un altre dels eixos de gestió.

S’exposen els números creixents de la federació: En Llicències d’esportistes hi ha hagut un augment del 16%, en llicències femenines, un 39%. En Clubs s’ha passat de 79 a 89 clubs. Els tornejos organitzats per la FECV van augmentar un 26%, de 15 a 19 tornejos. El calendari oficial ha crescut un 40%. Les Inscripcions en tornejos propis de la FECV han crescut un 64%. Hi ha hagut un important increment en la quantitat de normes i títols aconseguits en tornejos organitzats per FECV, així com en Tancats i Oberts de clubs valencians. Es destaca que, a partir d’esta gestió, molts títols i normes s’han aconseguit en territori valencià.

Ha pujat la quantitat de cursos oficials organitzats per la FECV, dos cursos d’entrenador, un curs d’àrbitre i el primer curs per a tècnics de retransmissió celebrat a la Comunitat Valenciana, un èxit.

Les visites webs, han passat de 300.000 a 800.000. També va haver-hi un increment de visites molt important en les xarxes socials de la federació.

La vicepresidenta primera d’Alacant, Ana Pastor, comenta un prec del Santa Pola, sobre clubs xicotets que sol·liciten una reducció de la llicència federativa per a aquells que tinguen un només equip. Emilio comenta que la mateixa o semblant petició li ha arribat a la Junta per part de més clubs per mediació del responsable d’àrea Jaime Gomar. El president exposa que, a causa de la gran quantitat de clubs en esta situació, una rebaixa, per exemple, de 100 euros per a ells no tindria un gran impacte i si tindria un impacte rellevant en els comptes de la FECV. Posant l’accent que les quotes no s’han pujat des de fa més de deu anys, la qual cosa suposa “de facto” una disminució real de les mateixes per a tots els col·lectius. Emilio es compromet, cara a temporades pròximes estudiar la situació, donada la diferència de sensibilitats sobre el tema, fins i tot dins de la pròpia Junta Directiva.

PROPOSTES

1.- Proposta d’ajudes a clubs d’elit per part de la FECV, ( s’ha modificat la proposta original incorporant observacions que han realitzat alguns presidents) Veure annex 1. La majoria de presidents la veuen positiva.

2.- Proposta sobre Ensenyament en els centres a través dels clubs. El programa que proposa la FECV suposa una col·laboració sense precedents entre la mateixa i els clubs. La FECV ajudarà als clubs per a desenvolupar l’activitat d’ensenyament d’escacs a les escoles i centres municipals de manera legal i professional. S’acorda informar del projecte en Assemblea. Tots els presidents veuen positiva la proposta. Veure Annex 2

3.- S’exposa l’estructura d’un Circuit Escolar i Federat en 2024. La FECV vol crear dos circuits, un escolar i un altre federat classificatoris a una final individual i autonòmica i una altra per a col·legis, tractant que més xiquets facen el salt als clubs federats. Veure Annex 3. Els intervinents la veuen positiva.

4.- Exposició d’una proposta de bonificació per desplaçaments d’equips del Interclubs promoguda pel C.E. Alberic i consensuada per un comité que es va crear a aquest efecte després de l’última assemblea. La proposta consisteix en l’eliminació de sancions esportives per sancions econòmiques per a portar eixa bossa de recaptació si n’hi haguera, per a compensar desplaçaments. Es llig detalladament en veu alta la mateixa per part d’Emilio. Es vota a mà alçada per a veure el suport que tindria la mateixa, ningú a favor, aproximadament la meitat s’absté, i la meitat està en contra.