Tota la informació sobre la Inscripció en els Jocs Esportius

La informació relativa als XLII Jocs Esportius està disponible en la pàgina web de la Direcció General d’Esport:   Portal XLII Jocs Esportius
Us adjuntem l’enllaç a la web on poder trobar els documents que informen com poder realitzar els tràmits en línia i poder accedir a la plataforma JOCSE perquè pugueu realitzar les inscripcions en els Jocs.

Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (gva.es)

Plataforma JOCSE: Plataforma JOCSE GVA

Us recordem que és necessari donar d’alta als entrenadors i acreditar la seua titulació esportiva pujant una còpia de la mateixa en JOCSE. Sense entrenador no es pot realitzar la inscripció.

Perquè la inscripció siga correcta, és imprescindible que es trie adequadament la Federació que organitza la competició en la qual es vol participar.

Atés que algun jugador pot arribar a la Final Autonòmica, és convenient triar FASE Autonòmic i NIVELL Promoció

En inscriure els equips és millor fer-ho separats per categories, un equip per a infantils (de 2013 a 2010) Triar Categoria Infantil mixta

I un altre equip per a cadets (2008/2009) Triar Categoria Cadet mixta.

Es recomana no donar per acabada la inscripció fins que s’haja completat el nombre de participants que permet l’equip, això és, evitar realitzar inscripcions d’equips amb dos jugadors, després una altra inscripció amb 4 jugadors, així com, en la mesura que siga possible estiguen també separades les categories si el nombre de jugadors inscrits és elevat.

Podeu consultar qualsevol dubte o problema amb JOCSE en esta adreça de correu electrònic.

promocion_dgd@gva.es

Confiem que esta informació siga d’utilitat per a la seua entitat.