V Magistral de Mutxamel norma de MI

Bases del Torneig

Calendari. Es disputaran 9 rondes del 21 d’Agost al 25 de setembre de 2023 tots dos  inclusivament amb el següent horari:

Ronda 1a: Dia 21 a les 10.00 hores

Ronda 2a: Dia 21 a les 16.30 hores

Ronda 3a: Dia 22 a les 10.00 hores

Ronda 4a: Dia 22 a les 16.30 hores

Ronda 5a: Dia 23 a les 10.00 hores

Ronda 6a: Dia 23 a les 16.30 hores

Ronda 7a: Dia 24 a les 10.00 hores

Ronda 8a: Dia 24 a les 16.30 hores

Ronda 9a: Dia 25 a les 09.00 hores

Lloc de Joc. Club d’Escacs Mutxamel, C/ Verge del Pilar, núm. 2 de Mutxamel (Alacant)

Sistema de Joc. Torneig Tancat Sistema Lliga (Round Robín) amb 10 jugadors.

Ritme de Joc. 90 minuts més 30 segons d’increment per moviment.

Sistemes de desempat. A l’efecte de la classificació final, s’aplicaran els següents Sistemes de desempat i en l’ordre indicat:

1r. Resultat Particular.                    2n. Sonnenborn – Berger.

3r. Major nombre de victòries.      4t. Majoria de negres. 5é. Sistema Koya.

Regla Sofía. Els jugadors no podran oferir taules abans d’efectuar-se 30 moviments.

Temps d’espera o de cortesia. Aquell jugador que no es presente al cap de 15 minuts del començament de la ronda se li donarà la partida per perduda.

Inscripció. Els drets d’inscripció per al tancat són, general 200 euros, federats en la FECV 150 euros, per a inscriure’s ha de sol·licitar-ho per email: josansilla@yahoo.es , una vegada confirmada la inscripció, l’interessat realitzara transferència al compte que se li facilite i quedarà inscrit amb caràcter general, si posteriorment es donara de baixa amb menys de 10 dies d’antelació al començament del torneig, no se li retornarà la inscripció.

Comité de Competició. Estarà integrat per:

1r. Quatre participants triats pels jugadors durant la primera ronda, dues dels quals actuaran en qualitat de suplents, per a aquells conflictes en els quals es pogueren veure implicats algun dels titulars.

2n. El director del Torneig o persona en la qual ell delegue, que actuarà de President del Comité.

Qualsevol reclamació a una decisió arbitral haurà de dirigir-se per escrit al Comité de Competició, com a màxim mitja hora després de finalitzada la ronda. Les decisions del citat comité seran ferms amb caràcter general.

Dispositius electrònics. D’acord amb la normativa vigent qualsevol jugador en joc amb un dispositiu electrònic (en funcionament o no) perd automàticament la partida.

Autorització dels participants. Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas de menors d’edat, autoritzen la publicació de les seues dades personals i imatge en els diferents mitjans que l’Organització considere oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, aparellaments, retransmissió de les seues partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.)

Disposicions finals.

El Torneig serà vàlid, a l’efecte de consecució de Normes Internacionals d’Escacs i variació de ELO FIDE, FEDA. Aquest torneig es regirà per les presents Bases, les Lleis d’Escacs de la FIDE i resta de la normativa vigent (interpretacions i suplements inclosos), a les quals queden subjectes tots els participants durant el desenvolupament del torneig.