V Open Internacional d’Escacs Ciutat de Sueca

Torneig de participació lliure i jugadors amb o sense ELO FIDE.

Es tindrà en compte la llista de ràting FIDE del mes d’agost de 2023.

Els jugadors espanyols han de tindre llicència federativa per a poder participar en aquest torneig.

No podran inscriure’s aquells que no estiguen en la llista de federats de la Federació Espanyola d’Escacs.

Això no afecta a jugadors d’altres països, els qui hauran de disposar d’un codi FIDE establit (ID FIDE) per a poder participar.

Els participants, així com els seus representants legals, autoritzen expressament #en inscriure’s la captació, publicació i difusió de les seues dades personals així com de fotos i vídeos en els quals apareguen, individualment o en grup, relacionats amb el present torneig, en els diferents mitjans de comunicació que l’organització crega oportuns (llistats, classificacions, fotos, vídeos, partides, publicacions en premsa, ràdio, televisió, pàgines web etc.).

Director del Torneig: Amadeo Albert .

Arbitre Principal: AI Vicente Gómez.

Organitzador: Club Escacs Sueca

Col·laborador:FECV / FACV

Lloc de Joc:

Casal Multiusos de Sueca (al costat de l’estació de la RENFE), C/ Cronista Burguera, s/núm., 46410 Sueca (València). Local climatitzat.

 

Dies de joc:

Del 7 al 13 d’agost de 2023 inclusivament.

Horari:

1ª ronda: dilluns 7 d’agost 17.00 h.

2ª ronda: dimarts 8 d’agost 17.00 h.

3ª ronda: dimecres 9 d’agost 10.00 h.

4ª ronda: dimecres 9 d’agost 17.00 h.

5ª ronda: dijous 10 d’agost 17.00 h.

6ª ronda: divendres 11 d’agost 17.00 h.

7ª ronda: dissabte 12 d’agost 10:00h.

8ª ronda: dissabte 12 d’agost 17.00 h.

9ª ronda: diumenge 13 d’agost 09.30 h.

 

Sistema de joc:

Suís a 9 rondes. Els aparellaments es realitzaran mitjançant el programa informàtic corresponent. L’àrbitre principal serà el responsable d’aquests.

Ritme de joc: 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada.

 

ELO:

El torneig és vàlid per a ELO FIDE i FEDA.

Inscripcions:

Les inscripcions es realitzaran:

Enviant un e‐mail a: clubajedrezsueca@gmail.com, adjuntant justificant de l’ingrés i indicant nom i cognoms del jugador, club i data de naixement.

Ingressant la quantitat corresponent en el compte:

Codi IBAN ES733 1590 0483 96 6333 8222

Indicant nom i cognoms del jugador. Drets d’inscripció:

General: 40 €.

Veterans 65+: 35 €.

Jugadors menors de 16 anys i socis del club: 30 €.

El participant té l’obligació de comprovar les seues dades i byes en els llistats que es publiquen (ELO, categoria, nom, etc…).

Les inscripcions realitzades i ingressades en compte fins al 31/07/2023 tindran un descompte de 5€.

L’Organització del Torneig es reserva el dret d’admissió, podent rebutjar qualsevol sol·licitud d’inscripció que considere oportuna.

Informació:

S’estableix com a data límit per a realitzar inscripcions i sol·licitud de byes el dia 4 d’agost de 2023.

Desempats:

S’aplicaran els següents desempats:

  1. Performance mitjana dels rivals.
  2. Bucholz FIDE
  3. ucholz FIDE
  4. Major nombre de partides
  5. Resultat particular.

Temps de demora:

El temps de demora s’estableix en 60 minuts per a la 1a ronda i 30 minuts per a la resta, sempre a comptar des de l’hora oficial de començament. Passat aquest temps, aquell jugador que no s’haja presentat davant el tauler, perdrà la partida llevat que l’àrbitre decidisca una altra cosa.

Byes:

Hi haurà fins a 3 byes a la disposició dels jugadors. Hauran d’utilitzar-se amb anterioritat a la huitena ronda. En la ronda sol·licitada no s’aparellarà al jugador sol·licitant del bye i se li atorgarà mig punt. Si es requereixen més, els posteriors seran de “zero” punts.

Els byes hauran de sol·licitar-se exclusivament a l’àrbitre principal, per escrit signats pel jugador, a la sala de joc mitjançant l’imprés confeccionat per l’organització. (es prohibeix whatsapp, verbal, telèfon o un altre mitjà)

Els byes per a la ronda següent, es podran sol·licitar durant la primera hora de joc. L’àrbitre pot prolongar aquest termini. També es poden sol·licitar a l’inici del torneig.

Els byes sol·licitats abans de la primera ronda només seran atesos si se sol·liciten per e‐mail a clubajedrezsueca@gmail.com i és contestada la petició.

Per a sol·licitar un bye abans de l’inici de la primera ronda és indispensable haver realitzat l’ingrés de la inscripció.

 

Incompareixençes:

La incompareixença en 2 partides amb o sense justificació suposa l’eliminació del torneig. La incompareixença INJUSTIFICADA a UNA ronda serà considerada abandó del torneig.

Per a justificar una incompareixença i per tant ser aparellat en la ronda següent és imprescindible contactar amb l’organització abans de finalitzar la ronda en curs per a comunicar el desig de continuar en el torneig.

 

Taules prematures:

Les taules acordades en menys d’1 hora de joc i en menys de 20 jugades sense el permís de l’àrbitre, seran penalitzades.

 

Premis

El lliurament de premis serà el diumenge 13 d’agost a les 14.00 hores aproximadament.

Serà requisit indispensable ser present durant el lliurament de premis per a recollir el mateix. No s’avançarà el premi a ningú.

Els premis seran pagats mitjançant transferència bancària, sent necessari i imprescindible per al pagament la presentació de fotocòpia de DNI, TR o Passaport i signar el justificant de lliurament.

Els premis no es divideixen, s’entregaran per rigorós ordre de classificació.

Si un jugador té dret a premi en metàl·lic en diverses classificacions, se li assignarà el de major valor.

Si són d’igual quantia s’assignarà primer el que a més tinga trofeu o regal.

Si la quantia dels premis és igual o tots dos igual + trofeu, se li donarà en aquest ordre: General, ELO FIDE Sub‐2200, ELO FIDE sub‐2000, ELO FIDE sub‐1800, ELO FIDE sub‐1600, veterans i local.

Els premis no són acumulables excepte Sub‐16, Sub‐12 i local segons es detalla més a baix.

Els trofeus o regals de Sub‐16, Sub‐14 o Sub‐12 es podran acumular, no dos d’ells, però sí un d’ells amb qualsevol altre premi.

Els premis de jugadors locals es podran acumular amb qualsevol altra mena de premis. Es considerarà jugadors locals els pertanyents al C. E. Sueca.

Es considerarà jugadors veterans aquells que hagen nascut en 1957 i anteriors.

Les categories per als premis Sub‐16, Sub‐14 o Sub‐12 s’establirà en funció de l’any de naixement del jugador.

L’ordre que se seguirà per a establir la classificació per als premis en cas de coincidir, serà de major a menor.

RELACIÓ DE PREMIS

 

General

 

1º 700 € y Trofeu

2º 400 € y Trofeu

3º 300 € y Trofeu

4º 200 €

5º 150 €

6º 100 €

7º 100 €

Sub 2200 ELO FIDE

 

1º 250 € y Trofeu

2º 100 €

3º 50 €

Sub 2000 ELO FIDE

 

1º 250 € y Trofeu

2º 100 €

3º 50 €

Sub 1800 ELO FIDE

 

1º 250 € y Trofeu

2º 100 €

3º 50 €

 

Sub 1600 ELO FIDE

1º 250 € y Trofeu

2º 100 €

3º 50 €

Veterans (65)

 

1º 250€ y Trofeu

2º 100€

3º 50 €

Sub ‐16‐14‐12-08

 

1º Trofeu+ Regal

2º Trofeu+ Regal

Local

 

1º 250 €

2º 100 €

3º 50 €

1er Sub-8 Local Trofeu + Regal

 

OBSERVACIONS:

Qualsevol incident serà resolt per l’àrbitre principal del torneig.

Està prohibit parlar amb ningú mentre es disputa la partida. A la sala de joc està prohibit el mòbil.

Excepcionalment, l’àrbitre podrà autoritzar un jugador deixar el mòbil completament desconnectat en una bossa o motxilla a la qual ja no es vaja a accedir ni manipular durant la partida.

Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o simplement estiga encés implicarà la pèrdua de la partida.

Finalitzada la partida no es permet fer ús dels mòbils a la sala de joc.

Els espectadors poden portar mòbil, però en absolut silenci, no ha d’estar visible ni utilitzar-ho. Incomplir aquesta regla suposa expulsió de la sala de joc.

Un jugador en joc no pot portar damunt el mòbil, ni deixar-lo sobre la taula.

L’equip arbitral no es farà càrrec de guardar mòbils.

Resta de dispositius electrònics (tauletes, ordinadors, etc.) es regeixen per les mateixa regles.

Aquell jugador que, tenint la seua partida en joc, siga sorprés utilitzant dispositius electrònics que permeten rebre algun tipus d’ajuda escacística (ordinadors, PDA o similars) seran expulsats immediatament de la competició, sense dret a reembossament de cap quantitat. Igualment, en cas de sospita, comportarà l’expulsió negar-se a complir els requeriments arbitrals.

Els jugadors tenen l’obligació d’entregar el full d’anotacions original signat i amb el resultat correcte a l’àrbitre en finalitzar la partida, així com de col·locar les peces en la seua posició original.

Els participants hauran de notificar a algun àrbitre quan vagen a absentar-se de la sala de joc en el transcurs de les seues partides.

No està permés als jugadors accedir a la sala d’anàlisi mentre les seues partides estiguen en joc. Un jugador no podrà abandonar la sala de joc tenint la partida en curs ni absentar-se del tauler si li correspon efectuar una jugada sense l’autorització de l’àrbitre.

 

No es permetran anàlisi ni reproduccions de les partides a la sala de joc principal, podent-se realitzar una vegada finalitzada la partida a la sala habilitada per a tal fi.

El full d’anotacions original és propietat de l’organització i obligació dels jugadors entregar-la signada i amb el resultat correcte a l’àrbitre en finalitzar la partida.

Per al no previst en les presents bases, aquest torneig es regirà per la reglamentació en vigor de la FIDE , de la FEDA i de la FACV.

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació total i sense reserves de les presents bases.

L’organització del torneig es reserva el dret d’admissió i de fer qualsevol canvi o modificació d’aquest.

EL SECRETARI

CLUB ESCACS SUECA