V Open Internacional La Nucia

Publicades les bases del V Open Internacional La Nucia a celebrar els dies 7 a 13 d’octubre a La Nucia.

RESUM DE LA BASES

DADES DEL TORNEIG

Premis: 11.000 € + Trofeus

Dies de joc: 7 al 13 octubre de 2024

Horari: 10.00 hores rondes matutines, 16.30 hores rondes vespertines

Organitza: Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de la Diputació d’Alacant, Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de La Nucia.

Local de joc: Pavelló Muixara a la Ciutat Esportiva de La Nucia

Ritme de joc: 90 minuts amb increment de 30 segons per jugada

Sistema de joc: Suís a 9 rondes

Tolerància: 30 minuts de l’hora oficial d’inici

Avaluació ELO: FIDE. Configurat per a l’obtenció de Normes FIDE

INSCRIPCIÓ:

Mitjançant el següent formulari [Formulari Inscripció] i els inscrits es poden consultar en el següent enllaç [Llistat d’Inscrits] Terminis: Fins al 4 d’octubre a les 14.00 hores.

Quotes d’inscripció:

General 50 €

Amb llicència FECV  30 €

Titulats GM/WGM de qualsevol país o IM/WIM amb bandera FIDE no ESP poden consultar condicions en competiciones@facv.org

Titulats GM/IM/WGM/WIM  i jugadors de Tecnificació i Pre FECV estan lliures de quota.

Transferència bancària: IBAN ES29 3159 0066 9722 7028 6228

Passarel·la de pagament TPV Pagament: (Una vegada realitzat el pagament per passarel·la s’ha d’emplenar el [Formulari Inscripció] adjuntant el justificant de pagament per a finalitzar la inscripció)

PARTICIPACIÓ:

Els participants amb bandera FIDE per Espanya han d’estar federats. Els participants amb bandera FIDE diferent de ESP han de posseir codi FIDE.

 PREMIS

Els premis s’abonen mitjançant transferència bancària i estan subjectes a retenció d’IRPF conforme la legislació vigent.

Els jugadors entregaran la documentació referent a pagaments a la FECV abans de 7 dies naturals des de la data de finalització del torneig o, en cas contrari, els premis caducaran.

Els pagaments es realitzaran en un termini màxim de 15 dies naturals des de la presentació correcta de la documentació.

La FECV podrà sol·licitar aportar còpia del DNI/NIE/Passaport per al pagament dels premis.

Els premis no són acumulables (excepte els de la Comunitat Valenciana) i s’assignen per orde de major quantia econòmica.

DESEMPATS:

S’apliquen en el següent orde:

1r Major quantitat de partides triades per a jugar. (GE)

2n Buchholz FIDE menys el pitjor resultat (Baku 2023)

3° Buchholz FIDE Total Baku 2023

4° APRO

5° Sonneborn-Berger

6° Resultat Particular (Tots contra tots)

7° Sorteig

CALENDARI I HORARIS:

Ronda 1 dilluns 7 d’octubre –> 16.30 h

Ronda 2 dimarts 8 d’octubre –> 16.30 h

Ronda 3 dimecres 9 d’octubre –> 10.00 h

Ronda 4 dimecres 9 d’octubre –> 16.30 h

Ronda 5 dijous 10 d’octubre –> 16.30 h

Ronda 6 divendres 11 d’octubre –> 16.30 h

Ronda 7 dissabte 12 d’octubre –> 10.00 h

Ronda 8 dissabte 12 d’octubre –> 16.30 h

Ronda 9 diumenge 13 d’octubre –> 10.00 h

BYES:

S’admetran 3 byes de ½ punt a excepció de les tres últimes rondes. S’admetrà 1 bye de 0 punts. Només se sol·licitaran els byes a l’àrbitre del torneig.

Sol·licituds de byes per a la ronda 1 només a l’e-mail l’àrbitre del torneig (figurarà en info64).  La resta de byes se sol·licitaran fins a 1 hora després d’haver iniciat la ronda, a la sala de joc mitjançant l’imprés corresponent. Es poden sol·licitar la totalitat de byes abans d’iniciar el torneig.

Els byes podran no atorgara a jugadors convidats amb condicions.

ALLOTJAMENT

En breu es confirmarà l’hotel oficial.

ALTRES CONSIDERACIONS

La incompareixença no justificada a una ronda o a dos rondes, encara que siguen estes justificades, suposarà la retirada del torneig i pèrdua de drets sobre premis si els obtinguera. El jugador que ja ha sol·licitat un bye de 0 punts no podrà justificar una incompareixença.

La vestimenta i neteja personal dels participants serà l’adequada per a un torneig internacional d’escacs, sent potestat de l’organització l’expulsió d’aquell participant que no atenga les instruccions que reba sobre aquest tema.

Es constituirà un Comité de Competició del torneig format pel director del torneig i dos jugadors.

La FECV podrà exercir el dret de no admissió en els pròxims tornejos oberts com el que ací es convoca a aquells jugadors que s’inscriguen i no es presenten, així com aquells que es retiren sense avisar a l’àrbitre, sempre que l’absència no resulte degudament justificada.

A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.

Els participants amb la seua inscripció accepten estes bases i la Política de Privacitat de la FECV https://www.facv.org/aviso-legal. L’organització prendrà fotos en el torneig per a la seua normal difusió com a notícia, sent possible per als participants manifestar les seues excepcions mitjançant el formulari de contacte de la web en https://www.facv.org/contactar

Els tres primers de la classificació general hauran de ser presents en la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada prèviament i la justificació de la qual fora acceptada per l’organització. No complir amb este requisit pot suposar perdre els drets a premi.

Tot el no especificat en estes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la FECV , FEDA i FIDE o serà resolt per l’organització.

Un jugador convidat amb condicions per l’organització, ha de jugar excepte circumstàncies excepcionals (força major), com a malaltia o incapacitat. L’acceptació d’una altra invitació o participació en un altre torneig o esdeveniment no es considera un motiu vàlid per a no participar o per a retirar-se.

PROTOCOL PROTECCIÓ AL MENOR DE LA FECV

Els tornejos de la FECV estan subjectes a l’aplicació del “Protocol de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana per a la prevenció, detecció i actuació enfront de l’assetjament i abús sexual” publicat en la pàgina Web de la FECV :          (https://www.facv.org/proteccion-al-menor).