logotipo xecball ajedrez

El Xecball és un joc esportiu que utilitza l’activitat física, la motricitat, l’esport i els escacs per al desenvolupament dels objectius i continguts de l’educació física, així com la introducció dels escacs a l’escola.

Xecball ha sigut recentment incorporat com a especialitat esportiva de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana per Resolució d’11 de juliol de 2018, del Director General de l’Esport, per la qual s’aprova la inclusió del Xecball com a especialitat esportiva, en l’article 7 dels estatuts de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana.

En els últims anys, estem assistint, al nostre país, a una creixent presència dels escacs en els centres de primària, bé com a activitat extraescolar, ben utilitzat de manera transversal en l’horari lectiu o bé com a experiència innovadora d’ensenyament i aprenentatge en el currículum escolar. La importància de tal creixement es reflecteix en el primer lloc que ocupa els escacs entre els escolars valencians i espanyols com a elecció esportiva en horari extraescolar.

competición Xecball en Valencia

El Xecball està present en el currículum d’Educació Física de la Comunitat Valenciana: Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvolupa l’ordenació general de l’educació primària en la Comunitat Valenciana. ANNEX II, Currículum de les àrees específiques, Àrea educació física, BLOC 5. JOCS I ACTIVITATS ESPORTIVES, CONTINGUTS DE 4t, 5é I 6é CURS. Participació en jocs d’iniciació esportiva o pre-esportivos, alternatius (p. ex. balonkorf o korfball, dodgeball, kinball, lacrosse, ultimate o Xecball), de malabars, modificats, amb implemente, inclusius, d’innovació, populars, tradicionals, multiculturals, cooperatius i de ritme.

Com es juga al Xecball?

Mira aquests vídeos:

Per mitjà del Xecball, podem posar l’accent en els següents aspectes:

  • Afavoreix l’aprenentatge d’un nou joc esportiu, així com el coneixement d’un esport característic com els escacs, la seua estima i conservació
  • Permet el treball d’habilitats motrius bàsiques, genèriques i específiques.
  • És una activitat que desenvolupa aspectes de les qualitats físiques.
  • Fair-play.
  • Afavoreix un treball de tàctica individual i col·lectiva.
  • La seua comprensió és ràpidament efectuada pels alumnes/as, donada la seua senzillesa.
  • L’aprenentatge té poques exigències tècniques, la qual cosa afavoreix la seua integració a l’escola a edats primerenques al costat d’altres activitats pre-esportivas o jocs modificats.
  • Afavoreix la participació i implicació de tot l’alumnat.
  • Desperta un gran interés i és altament motivador.

juego deporte xecball ajedrez motriz

Si vols més informació sobre Xecball visita l’enllaç.