XV Torneig d’Escacs Vila de Calp 2024

5- Sistemes de Desempat: S’aplicaran per orde prioritari segons la seqüència més a baix detallada
1) Buchholz -1.
2) Buchholz Total.
3) Sonnen
4) Partides guanyades
INSCRIPCIONS
En el correu electrònic:
franciscomorato71@gmail.com
O per whatsapp: 659826070
Quota General Adults: 10 € i Sub 16: 5€
BASES DE COMPETICIÓ
1- Torneig NO vàlid per a ELO FIDE i FEDA. Obert a tots els jugadors/as amb i sense ELO, no hi ha límits d’edats per a participar.
2- Tant les categories de rànquing com les d’edats són tancades als jugadors compresos entre el rang superior i inferior la seua categoria. En cas que un jugador aconseguisca premis en dos categories diferents se li atorgarà el de major quantia econòmica. Si la quantia és la mateixa l’orde de preferències serà:
1) Comarcal, 2)Tram ELO, 3) Edat, 4) Local, 5) Femení.
3- El temps de demora és de caiguda de bandera des de l’hora fixada com a començament de la ronda 1. Passat este temps, aquell jugador que no s’haja presentat davant el tauler perdrà la partida, llevat que l’àrbitre decidisca una altra cosa.
4- Byes: No hi ha
S’abonaran en el compte:
ES16 0081 1208 0700 0170 5479
O el mateix dia a la sala de joc abans de començar.
Concepte: Nom i cognoms del Jugador.
Els GM i EL MEU, MF, socis del C. A. Calp i xiquets sub 16 de la Marina Alta no abonaran la quota d’inscripció, no obstant això, per qüestions d’aforament hauran de confirmar la seua inscripció abans del 23 de Juny de 2023.
PREMIS GENERALS
1r Classificat:
Trofeu + 250€
2n Classificat:
Trofeu + 175€
3r Classificat:
Trofeu + 125€
4t Classificat:
Trofeu + 75€
5é Classificat:
Trofeu + 60€
6é Classificat:
50€
7é Classificat:
40€
8é Classificat:
40€
9é Classificat:
25€
10é Classificat:
25€
PREMIS ADDICIONALS
1r per Trams de ELO FIDE
1r Sub 1800
25€ + Trofeu
Categories Subs
1r, 2n i 3r Sub 16
Trofeu
1r, 2n i 3r Sub 12
Categories especials
1r Calp
25€ + Trofeu
2n Calp
10€ + Trofeu
1r Comarcal
25€ + Trofeu
1r Veterà +65
25€ + Trofeu
1a Femenina
25€ + Trofeu
Enllaç d’inscrits del torneig.
https://chess-results.com/tnr896116.aspx?lan=1
PROTECCION DE DADES I DRETS D’IMATGE
Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització considere necessaris (llistats de resultats, classificacions, partides, vídeos, etc.) així com la cessió de les dades estrictament necessàries a la FACV, FEDA i FIDE.
ALTRES ASPECTES
La incompareixença no justificada suposarà la retirada, excepte excepció, a criteri de l’àrbitre.
Es constituirà Comité de Competició del Torneig.
Tot el no especificat en estes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la FACV, FEDA i FIDE o serà resolt per l’organització.
A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.
Els trofeus s’entregaran a la finalització de l’última ronda. L’organització pot determinar la pèrdua dels drets de premis i trofeus davant l’absència injustificada en la clausura o l’incorrecte emplenament dels justificants de pagament.
A la sala de joc està prohibit el mòbil i altres dispositius electrònics. Excepcionalment, l’àrbitre podrà autoritzar un jugador deixar el mòbil completament desconnectat en una bossa o motxilla a la qual ja no es vaja a accedir ni manipular durant la partida. Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o simplement estiga encés implicarà la pèrdua de la partida. Finalitzada la partida no es permet fer ús dels mòbils a la sala de joc. Incomplir esta regla suposa expulsió de la sala de joc. L’equip arbitral no es farà càrrec de guardar mòbils. Altres dispositius electrònics (tauletes, ordinadors, rellotges intel·ligents, etc.) es regixen per les mateixes regles.