Circular 34/2023 Inici Interclubs, inscripcions i fiances

CIRCULAR Núm. 34/2023

ASSUMPTE: INICI INTERCLUBS, INSCRIPCIÓ I FIANCES

Estimats amics,

Per a determinar la configuració definitiva dels grups, obrim termini per a la inscripció i tramitació de les fiances d’inscripció com tots els anys.

Les dates clau són:

 • Límit termini inscripció i fiances el 26 de desembre de 2023.
 • Inici de la competició el 13 de gener de 2024. Resta de rondes en els dies 20 i 27 de gener, 3-10-17 i 24 de febrer, 2-9 i 23 de març, 13 d’abril.

Tots els equips que no hagen sigut inscrits correctament abans de la data límit d’inscripció es consideraran que renuncien a participar en la competició.

La inscripció es durà a terme en la nova aplicació informàtica de la FECV (enllaç a l’aplicació).

Aquells clubs que van sol·licitar la devolució de la fiança en finalitzar el 2023 hauran de depositar-la de nou i remetre el resguard.

L’import de la fiança és de 50€ i el compte per a depositar-la és:

 • [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228

Una renúncia comunicada després del 26 de desembre comporta la pèrdua de la fiança.

Una vegada finalitzada la competició la FECV retornarà mitjançant transferència bancària la fiança al club que el sol·licite i en el compte que prèviament haja comunicat, regularitzant el saldo que hi haguera arracada.

El Reglament General de Competicions ha sigut revisat en l’Assemblea del passat 26 de novembre i serà publicat en les pròximes dates, els delegats de club i capitans d’equip hauran d’estar atents a la nova versió.

El calendari s’estableix de la següent manera:

21 de desembre 2023

 • Límit publicació de les bases de competició.

26 de desembre 2023

 • Límit per a inscripció equips.
 • Límit per a fiança Interclubs.

29 de desembre 2023

 • Límit per a la publicació de grups.

5 de gener 2024

 • Publicació del Calendari de la competició.
 • Data límit presentació ordres de força.
 • Data límit presentació adreces de seus.

9 de gener 2024

 • Publicació d’ordres de força

13 de gener 2024

 • Inici de la competició

25 de gener 2024

 • Data límit Pagaments Quotes i Llicències.

 

Una salutació,

Signat: José Miguel Pérez García

Secretari General de la FECV