II IRT SUB 2400 Quart de Poblet

Local de joc: Centre de Convivència “El Casino”. Pl. del País Valencià, 7-3a Quart de Poblet (València) i Sala d’actes de l’Ajuntament de Quart de Poblet (davant del Centre de Convivència).  Estos locals es troben a uns 300 metres de l’estació de metro de Quart. Enllaç en Google Maps: https://goo.gl/maps/q2qzomqqtkvsmhcz8

Dies de joc: del dilluns 1 al divendres 5 d’abril.

Horaris:

Ronda 1: Dia 01 dilluns a les 17.30 hores.

Ronda 2: Dia 02 dimarts a les 10.00 hores.

Ronda 3: Dia 02 dimarts a les 17.30 hores.

Ronda 4: Dia 03 dimecres a les 17.30 hores.

Ronda 5: Dia 04 dijous a les 10.00 hores.

Ronda 6: Dia 04 dijous a les 17.30 hores.

Ronda 7: Dia 05 divendres a les 17.30 hores.

BASES TÈCNIQUES

Podran participar els jugadors/as que tinguen llicència en vigor de la FIDE del 2024, ja que el torneig és vàlid per a ELO FIDE. Per a participar es necessita posseir un ELO FIDE inferior a 2400 (màxim 2399) en la llista d’Abril de 2024. Es necessita, almenys, la participació de 40 jugadors perquè es realitze el torneig.

Sistema de joc: Suís de 7 rondes.

Ritme de joc: 60 minuts amb increment de 30 segons per jugada.

Byes: S’admetran tres byes de ½ punt a excepció de l’última ronda, que serà de 0 punts. Excepcionalment, els jugadors del PROVINCIAL VETERANS podran obtindre un bye de ½ punt addicional en l’última ronda. Podran ser estudiats per l’organització els byes sol·licitats per a l’última ronda abans de l’inici del torneig. Els byes de la ronda 1 es podran sol·licitar fins al diumenge 31 de març per correu electrònic (torneoquart@gmail.com). La resta de byes, fins a la finalització de la ronda immediatament anterior. Fora d’estos terminis, es podrà sol·licitar no ser aparellat (bye de 0 punts) sempre que la ronda no haja sigut publicada. Excepte en les sol·licituds de la ronda 1 (i posteriors si se sol·liciten en les primeres rondes de manera consecutiva) que podran ser per correu electrònic i sempre amb contestació de confirmació, totes les sol·licituds de bye es faran amb la fulla que es posarà a disposició a este efecte en la taula arbitral.

Temps de cortesia: El retard màxim permés és de 30 minuts sobre l’hora oficial.

Desempats:

  1. Resultat particular
  2. Bucholtz FIDE menys el pitjor resultat
  3. Bucholtz FIDE total
  4. Partides que es decidixen jugar
  5. Sonneborn-Berger

Si roman l’empat, i és decisiu desempatar per a obtindre algun premi, es jugaran dos partides d’anada i tornada a 3+2 amb sorteig de colors, seguit d’un sistema Armageddon si continua l’empat també amb sorteig de colors.

ALTRES CONSIDERACIONS:

L’aparellament dels tornejos es realitzarà amb el programa informàtic VEGA. Es publicaran els resultats a través del servidor FEDA (http://info64.org). Els jugadors tenen l’obligació de comprovar en cada ronda que tenen assignada la puntuació correcta abans de posar-se a jugar.

La incompareixença no justificada a una ronda, o a dos rondes, encara que siguen justificades, suposarà la retirada del torneig.

El jugador amb torn de joc no podrà absentar-se de la partida. Per a eixir de la sala de joc, es recorda que és obligatori demanar permís a l’àrbitre (això també implica eixir a fumar, ja que en el local de joc no existix sala habilitada).

A la sala de joc està prohibit portar un mòbil (fins i tot apagada) o qualsevol dispositiu electrònic no autoritzat expressament per l’àrbitre. Ni en la butxaca, ni deixar-lo sobre la taula, etc. Un mòbil/dispositiu electrònic que emeta un so, xiulet, alarma, s’utilitze o simplement estiga encés implicarà la pèrdua de la partida. L’àrbitre podrà autoritzar que el mòbil apagat es deposite en motxilla o similar a la que no es podrà accedir durant la partida.

Els participants autoritzen la publicació, per part de l’organització, de les seues dades a l’efecte de publicació de resultats i publicitat en les següents webs oficials:  (www.clubajedrezquart.es, www.facv.org i www.ajedrezvalenciano.com). Això inclou les fotografies. No es permetrà la realització de fotografies sense autorització de l’àrbitre i/o Organització.

La participació en el torneig implica la total acceptació de les bases. Qualsevol imprevist serà resolt per l’àrbitre principal i/o l’organització, sent les seues decisions inapel·lables.

Les bases completes, definitives i oficials, es publicaran en la pàgina web del CA Quart, www.clubajedrezquart.es, amb antelació suficient. Tot el no especificat en les bases es regirà pel reglament de competicions de la FECV i les lleis dels escacs de la FIDE.

Per a més informació, es poden utilitzar els següents mitjans de comunicació:

Correu electrònic: torneoquart@gmail.com

Telèfon: 687496431 (Ramón García, preferible contactar via whatsapp).

Facebook: www.facebook.com/ajedrez.quart

INSCRIPCIONS

Quota d’inscripció:

  • General: 30€.
  • Reduïda: 25€: Inscripcions conjuntes de, almenys, 5 jugadors o participació en almenys dos tornejos anteriors de partides lentes organitzats pel CA Quart (Indicar els tornejos a l’Organització en el moment de la inscripció)
  • Paquet Sub2400+Sub1800: 45€
  • Paquet Jugón (Sub2400+Sub1800+Blitz 960): 50€

Aquells jugadors que no realitzen el pagament de la inscripció fins al 28 de març (dijous) com a màxim, tindran una recàrrega de 5 euros. Els jugadors que no hagen satisfet la quota d’inscripció hauran d’abonar-la abans de les 16:30h hores del dia 1, en cas contrari no seran aparellats en la primera ronda ni en la resta del torneig, llevat que regularitzen la situació abans de la ronda 2, incorporant-se amb 0 punts, si quedaren places         disponibles. En cas que hi haja algun tipus d’incidència realitzant el pagament, des de l’organització es donaran les facilitats que siguen possibles.

Es limita la inscripció a 110 jugadors ampliable si les condicions del local de joc ho permeten,  no obstant això, s’elaborarà una llista d’espera, que serà pública en tot moment, per rigorós orde de recepció d’inscripcions. En eixe sentit, aquells jugadors inscrits que ocupen plaça d’inscripció sense formalitzar el pagament podran ser retirats o passats a llista d’espera si  algun jugador que s’inscriu més tard formalitza el pagament.

Les inscripcions es realitzaran enviant un correu a la següent adreça: torneoquart@gmail.com

En este correu hauran de figurar les següents dades: Nom, cognoms, data de naixement, club, telèfon, e- mail i còpia del justificant d’ingrés. (Les inscripcions seran confirmades mitjançant contestació a l’e-mail enviat).

Les inscripcions conjuntes hauran de realitzar-se en un sol pagament excepte acord exprés amb l’Organització.

NÚMERO DE COMPTE: Caixa Popular, ES73 3159 0022 1026 1196 7221

PREMIS

CLASIFICACION GENERAL

Campió 150€ i trofeu Subcampió 120€ i trofeu 3er. classificat 90€ i trofeu 4t classificat 50€

5é classificat 50€

Del 6é al 10é classificat 30€

Per tamos de ELO

1r  Sub2200: 30€ 1r  Sub2000: 30€

1r  Sub1800: 30€

1r  Sub1600: 30€

1r  Sense ELO: 30€

Altres Premis

1r Classificat Veterà 30€

1a Classificada Femenina 30€

1r Classificat del Club d’Escacs Quart 30€

Trofeus per als primers classificats s8, s10, s12, s14 i s16.

NOTES SOBRE ELS PREMIS:

Als premis per trams de ELO podran accedir tots aquells jugadors que no aconseguisquen el ELO fixat, per orde de classificació i de quantia de premi. Els premis no són acumulables. En cas de poder obtindre dos premis diferents d’igual quantia, tindrà preferència el premi per tram.

Els premis d’edats són oberts, per la qual cosa a la categoria sub16 opten tots aquells participants nascuts en 2008 i posterior, a la categoria sub14 en 2010 i posterior, a la categoria *sub12 en 2012 i posterior, a la categoria sub10 en 2014 i posterior, i a la categoria sub08 en 2016 i posterior.

Els premis s’abonaran en efectiu o per transferència bancària. En qualsevol cas, tots els premiats hauran de presentar el seu DNI en firmar el justificant.

D’acord amb l’article 95.1 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a aquells premiats subjectes a IRPF (residents a Espanya d’acord amb l’article 9 de la Llei de l’IRPF), els premis obtinguts pels jugadors en els tornejos es consideren rendiments d’activitats econòmiques i per tant estan subjectes a retenció, qualsevol que siga la seua quantia, sent la retenció aplicable del 15%. Per a jugadors estrangers no considerats residents a Espanya, caldrà consultar amb Hisenda el tipus de retenció aplicable d’acord amb el conveni firmat entre Espanya i el país de procedència del premiat. Veure consulta V3201-14, de 28 de novembre de 2014.

NOTES ADDICIONALS:

No s’admetran al·legacions relacionades amb el desconeixement de les Lleis. Existixen diversos canvis significatius no exposats en les presents bases. Des de l’Organització, desitgem que tots els jugadors lligen les Lleis dels Escacs, i presenten els seus dubtes el primer dia de joc a l’equip arbitral, les quals seran aclarides gustosament.

La participació en el campionat suposa l’acceptació de la totalitat de les bases