IV Festival Internacional d’Escacs “Ciutat de la Nucia”

ORGANITZACIÓ:

L’entitat organitzadora és el C . A . La Nucía con l’Associació d’Escacs Socials i Terapèutics de la Comunitat Valenciana i la col·laboració de la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament de La Nucia.

 

SISTEMA I CALENDARI DE JOC:

El torneig es jugarà a Sistema Suís a 8 rondes.

El ritme de joc serà la següent: 10 minuts per jugador per a tota la partida, amb un increment de 3 segons per jugada des del primer moviment.

Dia de joc: 7 i 8 d’Octubre 2023.

Horari de joc:

  • Dia 7 d’octubre: de 10,30h a 13,00h.
  • Dia 8 d’octubre: de 10.30 a 13.00h.

Clausura i Lliurament de Premis: 13.45 hores del dia 8 d’octubre.

Els jugadors premiats hauran de ser presents en la clausura per a recollir el seu premi.

LLOC DE JOC:

Pavelló Muixara – Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucia Adreça: Partida Muixara, s/n, 03530 La Nucia, Alacant

 

PARTICIPACIÓ:

Podrà participar en el torneig qualsevol persona, amb llicència en vigor.

 

INSCRIPCIONS I TERMINIS:

La quota de participació es fixa en 15 €.

Estan exempts del pagament de la inscripció aquells jugadors que compten amb els següents títols: GM, EL MEU, WGM, WIM.

El termini d’inscripció serà fins al dia 5 d’Octubre de 2023.

Perquè una inscripció siga considerada ferma, haurà d’haver-se abonat al següent compte:

CAIXA POPULAR    ES79 3159 0011 1827 6277 8021

En la transferència haurà d’indicar-se, necessàriament, nom i dos cognoms i DNI.

Una vegada realitzat l’ingrés s’haurà d’adjuntar el justificant de la transferència i les seues dades (nom, dos cognoms i número de telèfon) a lanucia@ajedrezsocialcv.org.

 

DISTRIBUCIÓ PREMIS:

PREMIS
CLASIFICACIÓ GENERAL
1r 300 € + Trofeu
2n 250 €+ Trofeu
3r 200 €+ Trofeu
4t 150 €
5é 100 €

FEMENÍ
1r 90 €
2n 80 €
ELO FIDE SUB 2200
1r 85€
1r 75 €
1r 65 €
ELO FIDE SUB 2000
1r 70€
2n 60 €
3r 50 €
ELO FIDE SUB 1800
1r 55€
2n 45 €
3r 35 €
LOCAL
1r 50 €
2n 40 €

IMPORT TOTAL DE PREMIS: 1.800 €

PREMIS SUBS
SUB-8 Trofeu
SUB-10 Trofeu
SUB-12 Trofeu
SUB-14 Trofeu

 

Els premis són indivisibles, no acumulables i s’entregaran per ordre estricte de classificació.

En cas d’optar a dos premis d’igual quantitat s’assignaran en l’ordre especificat en aquest document.

Tots els premis estaran subjectes a la retenció fiscal corresponent.

Als premis Sub-2000 opten també els jugadors de menys de 1900, 1800, 1700, 1600 i sense Elo. (trams oberts)

 

BASES GENERALS

Publicació de rondes i aparellaments: INFO64.ORG.

Desempats:

  1. Bucholz llevant el pitjor resultat
  2. Bucholz total
  3. Sonnenbor-Berger
  4. Mitjana de la performance recursiva dels oponents.
  5. Sorteig

(*) A l’efecte del càlcul Buchholz s’emprarà l’oponent virtual en partides no jugades.

 

Per a la confecció del llistat inicial, així com per als premis es tindrà en compte el llistat de ELO RÀPID d’octubre de 2023. El torneig serà vàlid per a ELO RÀPID.

Una incompareixença suposarà l’eliminació del torneig llevat que aquesta incompareixença estiga degudament justificada. Si la incompareixença es produeix en l’última ronda, el jugador o jugadora no optarà a cap premi.

Podran tindre a la sala els aparells electrònics desconnectats. Un aparell electrònic que emeta un so, xiulet, alarma, s’use o estiga encés implicarà la pèrdua de la partida.

L’equip arbitral no es farà càrrec de guardar telèfons mòbils.

Els participants no podran abandonar la sala de joc sense el consentiment de l’àrbitre.

Serà responsabilitat de cada jugador l’inscriure’s correctament. Igualment, el participant té l’obligació de comprovar les seues dades en els llistats que es publiquen.

La participació en el torneig implica el coneixement i l’acceptació de les presents bases de joc.