Sobre els taulers buits en el Interclubs

Deguda a les consultes rebudes sobre els taulers buits informem que tal com es va aprovar en la passada Assemblea de novembre del 2023, i es va explicar posteriorment en la reunió de delegats i capitans, al tauler buit se li va eliminar la penalització de -1/2. Hi ha hagut un error de transcripció de l’esmentat árticle al Reglament General de Competicions. Procedim a la seua correcció.

[Reglament General Competicions]