Subvenció a clubs d’Alacant per a donar suport a l’organització i realització d’Esdeveniments Esportius Especials

La Diputació d’Alacant convoca un pla d’ajudes a clubs per a l’organització d’esdeveniments esportius d’especial interés, anualitat 2024.
Mitjançant el procediment de concurrència competitiva ordinària, d’ajudes econòmiques a les Entitats destinades a donar suport a l’organització i realització d’esdeveniments esportius d’especial interés en la província d’Alacant, durant el període comprés entre el 16 de novembre de 2023 i el 15 d’octubre de 2024.

Veure Convocatòria