Subvenció a clubs per a donar suport a l’organització i realització d’Esdeveniments Esportius Especials

Publicades les subvencions destinades a l’organització d’esdeveniments esportius especials en la Comunitat Valenciana per a l’any 2024. El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el DOGV.

Els models per a sol·licitar la subvenció es troben en el següent enllaç … Més informació