Unificació de Criteris Arbitrals per als Campionats Provincials Individuals

El Comité Tècnic d’Àrbitres de la FACV ha consensuat amb els àrbitres principals dels Campionats Provincials Individuals una sèrie de criteris arbitrals amb motiu de l’arrancada d’aquesta competició. Entenem que aquesta unificació de criteris és d’especial interés per a tot el col·lectiu arbitral de la FACV ja que la majoria són preceptes i principis d’aplicació en qualsevol competició en general.

  • Jugadors que no poden apuntar les seues partides. El criteri que segueix la FACV en aquests últims anys és ajustar l’increment del rellotge del jugador que no anota els moviments.  Si un jugador és incapaç d’anotar i no proporciona un assistent per a això, l’àrbitre ajustarà l’increment del rellotge del jugador que no apunta en 10 segons. És a dir, tots dos jugadors tindran una base de 90 minuts, el jugador que apunta tindrà 30 segons d’increment per jugada, i el que no apunta 20 segons d’increment per jugada.
  • Aquest serà el  Calendari del còmput de ELO de la competició en ser tornejos de llarga duració. Veure notícia.
  • Aclariment del quart sistema de desempat APRO en la competició. Veure notícia. La FACV proposarà en la pròxima assemblea un canvi en els desempats del RGC per a adequar-los a les noves recomanacions de la FIDE i dels softwares d’aparellaments.
    Amb la finalitat que la informació que aparega en Info64 siga la mateixa en totes les seus i tinga un aspecte homogeni, la configuració proposada ha sigut la següent

Procediment arbitral davant la incompareixença. Una vegada acabada la ronda, s’ha d’informar la FACV de tots els jugadors que han incomparegut i no ho hagen justificat. A partir d’aqueix moment s’habiliten 24 hores més perquè la FACV realitze les gestions oportunes del cas i coordine amb l’àrbitre la mesura o sanció corresponent.