CIRCULAR 09/2016 REQUISITS EN ACTIVITATS AMB MENORS

Noticia ajedrez FACV

A entrenadors, monitors, àrbitres i delegats FECV

Amb la recent entrada en vigor de la Llei 26/2015, la creació del Registre Central de Delinqüents Sexuals, actiu des d’1 de març de 2016, més l’eixida de la Circular 15/2016 de la FEDA en aquesta matèria, la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, dins del seu àmbit d’actuació acorda exigir els següents requisits a monitors, àrbitres, entrenadors, delegats i altres col·laboradors d’escacs que realitzen activitats que impliquen contacte habitual amb menors.

logo pdf …veure circular