Convocades Assemblea General Ordinària i Extraordinària

logo de noticias de la federación

 

Convocades Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la FECV  que tindrà a lloc el dia 23 d’abril de 2022 a les 10.30 hores i 12.30 hores, respectivament, a l’Hotel Santamarta en l’Av. del Racó 52 – 46400 Cullera, amb els següents ordres del dia:

Assemblea General:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
 2. Informe del President.
 3. Aprovació, si escau, de la memòria esportiva de la FECV 2021.
 4. Aprovació, si escau, de la liquidació econòmica de la FECV 2021.
 5. Propostes d’assembleistes.

Assemblea Extraordinària:

 1. Aprovació de la convocatòria d’eleccions.
 2. Aprovació del reglament electoral i els seus annexos.
 3. Finalització del mandat de la junta directiva i conversió en comissió gestora. Nomenament de persones observadores en aquesta comissió.
 4. Nomenament per sorteig entre les persones candidates, de la junta electoral federativa.
 5. Dissolució de l’assemblea general.
 6. Autorització a la comissió gestora per a modificar els annexos del reglament a requeriment de l’òrgan competent en matèria d’esport, així com a la fixació de dietes i indemnitzacions per a les persones integrants de la junta electoral, quan ho considere oportú.

La documentació per als Assembleistes està disponible en aquest enllaç

Tota la documentació i seguiment del procés electoral any 2022 està en aquesta pàgina l’enllaç de la qual es pot trobar també en la portada web.

 

 

 

 


FEDA

Noticies anteriors