Designacions arbitrals i publicació de primera ronda dels Provincials

Els àrbitres designats per a les diferents seus són:

(A1) Alacant: Àrbitre Principal, AA Magdaleno Puche, Juan Pedro, Àrbitre adjunt, AA Bendayan Clars, Aaron.
(A2) Mutxamel: Àrbitre Principal, IA Jose Antonio García Domingo, Àrbitre adjunt, IA Joaquin Corbi Marti.
(A3) l’Alfàs del Pi: Àrbitre Principal, AA Francisco Morato Tent, Àrbitre adjunt, AA Antoni Bertomeu Ivars.
(C1) Vila-real: Àrbitre Principal, AF Manuel Antonio Fernández Calabuig, Àrbitre adjunt, Sergi Mingarro.
(V1) València: Àrbitre Principal, AF Néstor Echeverría, Àrbitre adjunt, AA Miguel Ángel Mora Bort.
(V2) València 2a Prov.: Àrbitre Principal, FA Néstor Echeverría, Àrbitre adjunt, AA Víctor Bellón Roche.
(V2) Riba-roja: Àrbitre Principal, IA Ramón García Pérez, Àrbitre adjunt, León Fernández.
(V4) Alzira: Àrbitre Àrbitre Principal, AA Jesús Girona Maura, Àrbitre adjunt, Germán Porras Boronat.

Conforme a l’Annex I de la Circular 26/2020  els àrbitres designats com a principals seran els responsables de l’aplicació del protocol general i de les mesures previstes en el citat annex enfront de la Covid-19.

Els aparellaments es publicaran hui entre les 20:00h i les 22:00h.

Preguem una vegada més a tots els participants la seua col·laboració amb les mesures previstes enfront de la Covid-19, que es personen a la sala de joc almenys mitja hora abans per a fer el control d’accés i que porten amb si només objectes indispensables, evitant en la mesura que siga possible motxilles i bosses.

i64 … Ctos. Provincials