Nota de la FEDA sobre la suspensió de tornejos avaluats

federación española de ajedrez

Compartim amb tots la comunicació rebuda hui sobre els criteris aplicables a causa de l’estat d’alerta pel corinavirus:

“La pràctica totalitat de tornejos previstos per a les dates d’efecte de l’Estat d’Alarma decretat, també en dates anteriors i posteriors, han sigut anul·lats o ajornats totalment o parcialment. Des de la FEDA estem en contacte amb la FIDE i en disposició de total col·laboració per a solucionar l’avaluació de les partides jugades de la millor forma possible. Per a això, us facilitem a continuació els passos a seguir en funció de cada cas. Independentment d’això, si existeix algun que no s’ajuste exactament als previstos en aquesta comunicació, quedem a la vostra disposició per a estudiar-ho i donar una solució. Tot el que s’indica per a l’avaluació FIDE és igualment vàlid per a l’avaluació FEDA, amb l’excepció que la llista de Elo FEDA corresponent al mes d’abril no es publicarà almenys fins al dia 20 d’abril.

Tornejos no iniciats anul·lats:

 • És necessari comunicar a la Federació Autonòmica per part de l’organitzador l’anul·lació de tot torneig que haguera sigut prèviament registrat.
 • Les Federacions Autonòmiques hauran de comunicar a la FEDA l’anul·lació d’aquests tornejos que, al seu torn, seran anul·lats del registre FIDE sense cost.
 • Si s’haguera produït algun pagament a compte pel registre del Torneig, es retornarà l’import.

Tornejos no iniciats ajornats:

 • És necessari comunicar a la Federació Autonòmica per part de l’organitzador l’ajornament de tot torneig que haguera sigut prèviament registrat.
 • Les Federacions Autonòmiques hauran de comunicar a la FEDA l’ajornament d’aquests tornejos que, al seu torn, seran modificats en el registre FIDE sense cost ni multa.
 • És necessari indicar la nova data estimada d’inici i finalització del torneig (que podrà tornar a ser modificada en el futur, en funció de les circumstàncies).

Tornejos iniciats que s’han donat per finalitzats:

S’haurà de remetre informe del torneig a la FEDA per tot el 27 de març , pel procediment habitual i amb les rondes jugades fins hui, perquè la seua avaluació es publique en la llista d’1 d’abril.

Campionats Autonòmics per Equips i Individuals:

 • Registrats com a “Llarga Duració” (més de tres mesos entre inici i fi), ajornats:
  • Es remetran a la FEDA, abans del 27 de març, els informes amb les rondes jugades fins hui per a la seua avaluació l’1 d’abril.
  • Es comunicaran les dates estimades per a les rondes que queden arracades.
  • La FEDA modificarà les dates en el registre *FIDE, que podran ser posteriorment modificades de nou en funció de l’evolució dels esdeveniments.
 • Registrats com a tornejos d’informe únic (igual o menys de tres mesos de duració), ajornats. Cada Federació podrà optar per una de les següents dues solucions:
  • Convertir el torneig a “Llarga Duració”. Per a això, hauran d’indicar una data estimada de celebració de cadascuna de les rondes que falten per disputar. Hauran de remetre, abans del 27 de març, l’informe de les rondes jugades que entren en l’avaluació de l’1 d’abril.la FEDA modificarà el Torneig a “llarga duració”, assignant un nou codi de torneig a les rondes pendents. Aquest procediment és obligatori si existeix la possibilitat d’obtenció de Normes en el Campionat.
  • Donar el torneig per suspés, sense data prevista de represa. En aquest cas hauran de remetre informe amb les rondes jugades fins hui perquè siguen avaluades l’1 d’abril. La FEDA modificarà el nombre de rondes en el registre FIDE i el torneig quedarà avaluat amb les partides jugades. Quan es conega la data de represa s’haurà d’enviar a la FEDA un formulari de registre com a nou torneig, amb el nombre de rondes que siga, i es remetrà posteriorment l’informe per a avaluar les partides que es juguen en la llista que corresponga.

En cap cas s’aplicaran costos o multes addicionals i, si els tornejos o Campionats són anul·lats, es retornaran els imports pagats.”