Sobre la regla del 50% en la competició Interclubs

clubes ajedrez comunidad valenciana torneo

Rebudes consultes sobre un article del RGC de la competició Interclubs publiquem la interpretació que s’aplica a aquest.

51.3.- Els titulars d’un equip que s’alineen en la suma de tots els equips de superior categoria el 50% de les rondes (a comptabilitzar nombre de rondes de l’equip del qual originàriament és titular i procedeix, no dels superiors) no podran ser alineats a partir d’aqueix moment en el de categoria inferior del qual procedien. Cas d’alinear algun jugador que incomplira aquesta norma s’entendrà alineació indeguda (Art 56)

Interpretació:

Un jugador que originalment és titular d’un equip que disputa una lliga amb 11 rondes queda adscrit com a titular a l’equip en el qual ja haja participat en 6 ocasions.

En el cas que jugue el 50% de les rondes repartides en diversos equips superiors (6 rondes en aquest exemple) quedarà adscrit com a titular de l’equip immediatament superior al seu inicial (si era jugador titular de l’E passarà a ser-ho del D) i en aquest cas aquest jugador continuarà complint aquest article durant la resta de la competició tenint com a referència el seu nou equip D, és a dir, si segons avancen les rondes aconsegueix les 6 partides jugades en un altre equip superior o acumula 6 partides entre equips superiors al D, deixarà de ser titular del D i ho serà de l’equip on haja ja acumulat 6 partides o, en el seu cas, serà titular del C en el moment que acumule les 6 partides repartides entre els equips B i C, seguint en aquest exemple que s’exposa.


 

FEDA

Noticies anteriors