Repassem qüestions freqüents sobre el protocol Covid davant la 2a jornada de Interclubs

banner con skyline de ciudad

Estem davant la segona setmana del Interclubs  i fem un repàs de les qüestions més habituals.

 1. Els dubtes es plantegen a l’Àrbitre Online abans d’iniciar la ronda atés que si les qüestions es deixen per a tres dies després ja s’ha perdut l’oportunitat de fer les coses bé en la ronda jugada.
 2. El protocol enfront de la Covid-19 no és una cosa negociable entre capitans, s’aplica tal qual està escrit.
 3. La presa de temperatura és una obligació que correspon a l’equip local, no es pot deixar en mans dels conserges de la instal·lació pública que poguérem estar utilitzant per a jugar. Si l’equip visitant també porta un termòmetre i vol prendre addicionalment temperatures pot fer-lo atés que redunda en la seguretat de tots i permet el contrast dels equips de mesurament. Si sorgeix una discrepància entre dos equips de mesurament es consulta a l’àrbitre.
 4. La sala de joc per a una trobada de 8 taulers deu:
  • Tindre una superfície mínima de 42,75 m².
  • Tindre obertures o corredors que connecten a l’exterior i que garantisquen la renovació o ventilació de l’aire de la sala.
 5. Els jugadors han d’utilitzar màscara FFP2 o superior. Ha d’estar impresa aquesta característica en la seua superfície o el jugador, que ha de portar sempre una segona màscara de reserva, ha de poder mostrar l’embolcall que identifique la seua qualificació. Es recomana als capitans d’equip que porten màscares FFP2 addicionals per a cobrir aquelles circumstàncies accidentals i oblits que impedirien asseure’s a jugar a algú per no usar una màscara FFP2. Només en un cas que per trencaments de màscares durant el joc i esgotament de les FFP2 de recanvi es podria acabar una partida usant una màscara higiènica, en aquest sentit s’ha d’interpretar l’annex del protocol, com una situació última i puntual o excepcional. No són vàlides les màscares KN95 (homologació Xina), sí que ho són les N95 (Homologació EUA)
 6. La màscara s’usarà correctament, sense deixar espais oberts que permeten el pas d’aire sense filtrar. Especial atenció s’ha de prestar al seu bon ajust en la zona del nas i en els laterals on entronquen les gomes de subjecció, atés que són els llocs més complicats i on solen obrir-se buits.
 7. El club local disposarà d’hidrogel a la sala, a la seua entrada.
 8. En acabar la partida el jugador ha d’abandonar la sala de joc.
 9. No està permés públic. A la sala poden estar: els jugadors amb partida en joc, un delegat per club i un responsable de prevenció de la Covid del club local. El responsable Covid pot un ésser jugador alineat en la trobada (es recomana siga un no jugador), i estarà pendent de la correcta aplicació del protocol Covid durant la trobada i tots els presents a la sala col·laboraran seguint les seues instruccions. Tots els presents hauran de figurar en l’Acta. Temporalment, podrà accedir a la sala de joc un representant de la FECV en labors d’inspecció de mesures delprotocol.
 10. L’àrbitre online de la competició podrà determinar un ajornament d’una trobada davant una reclamació referent a les mesures de seguretat enfront de la Covid. La incidència haurà de reflectir-se en l’acta i si és amb referència a la sala de joc haurà de realitzar-se abans d’iniciar les partides.
 11. El qüestionari Covid és obligat i s’emplena una vegada en tot el interclubs, no cal emplenar-lo cada ronda, amb una vegada per a tot el torneig val, simplement recordeu que el canvi de situació de salut o de contactes estrets han de ser notificats. Si es tracta d’un jugador que ha tramitat la seua llicència per primera vegada i encara no disposa de ID FIDE en aqueix camp ha de posar el seu DNI o el d’un tutor. Emplenar el qüestionari és una obligació individual de cada jugador, no obliden fer-ho, una vegada serveix ja per a tot el torneig.
 12. Màxim distanciament de taules i cadires.  Tant si el local té els 42,75 m² requerits com si té 200 m², tal com diu l’annex del protocol, cal aprofitar l’espai per a distanciar i separar tot el possible la configuració de les taules i taulers a la sala.

 


Interclubs 2020

F.E.D.A.